Minilex - Lakipuhelin

Vanhempien, puolison ja lasten oikeus korvaukseen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vahingonkorvausoikeuden lähtökohtana on, että ensisijaisesti vain vahingon välittömällä uhrilla on oikeus saada korvauksia vahingon johdosta. Eräissä erityistapauksissa myös henkilövahingon kärsineen puolisolla, vanhemmilla ja lapsilla on oikeus saada korvauksia. Edellä mainittujen henkilöiden lisäksi oikeutettuja korvaukseen ovat muutkin heihin rinnastuvat, vahingon kärsijälle erityisen läheiset henkilöt. Tällainen henkilö voi olla esimerkiksi vahingon kärsijän sisarus tai erityisen läheinen ystävä.

Vahingon kärsijän puolisolla, vanhemmilla ja lapsilla on oikeus saada korvausta vahingon kärsijän hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista. Mikäli vahingon kärsinyt on saanut surmansa vahinkotapahtuman johdosta, edellä mainituilla henkilöillä on oikeus saada kohtuullinen korvaus hautaukseen liittyvistä kustannuksista, sekä henkisestä kärsimyksestä mikäli kuolema on aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta, ja korvauksen tuomitsemista pidetään tapauksessa kohtuullisena.

Vahingonkärsijän vanhemmilla tarkoitetaan biologisten vanhempien lisäksi myös isä- tai äitipuolta, sijaisvanhempia sekä kasvattivanhempia. Lapsina pidetään niin ikään vahingonkärsijän biologisten lasten lisäksi ottolapsia, puolison lapsia, sijaislapsia sekä kasvattilapsia.

Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä myös avopuolisoa. Avoliitossa elävät usein rinnastetaan aviopuolisoihin, koska he elävät avioliitonomaisissa olosuhteissa yhteisessä taloudessa. Puolisoilla tarkoitetaan myös rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Vanhempien, puolison ja lasten oletetaan automaattisesti olevan vahingon kärsijän läheisiä henkilöitä sillä seurauksella, että heillä on oikeus vaatia korvauksia vahingon kärsijää kohdanneen haitan perusteella. Perhesuhde luo siis olettaman siitä, että kyseessä on läheinen henkilö. Jos korvauksia vaatii jokin muu henkilö, joka kuitenkin kokee olevansa vahingon kärsijälle erityisen läheinen henkilö, hänen on yleensä jollain tavalla osoitettava läheisyyssuhteen olemassaolo korvausoikeuden perustaksi. Todisteeksi voi kelvata esimerkiksi se, että vahingon kärsijä ja tämä muu henkilö ovat pitäneet läheisesti yhteyttä toisiinsa ennen vahinkotapahtumaa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa