Minilex - Lakipuhelin

Oikeuttaako puhdas varallisuusvahinko vahingonkorvaukseen?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Puhtaalla varallisuusvahingolla tarkoitetaan taloudellista vahinkoa, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon. Kyse voi olla esimerkiksi elinkeinonharjoittajan kohdalla asiakkaiden menettämisestä ja siitä seuraavasta tulonmenetyksestä. Tällainen vahinko korvataan, mikäli vahinko on aiheutettu rangaistavaksi säädetyllä teolla, julkista valtaa käytettäessä tai mikäli korvaukseen on muissa tapauksissa erittäin painavia syitä. Puhdas varallisuusvahinko oikeuttaa korvaukseen siis vain poikkeuksellisissa tapauksissa.

Korvausoikeuden perustavan erittäin painavan syyn olemassaolo arvioidaan tapauskohtaisesti. Oikeuskäytännössä erittäin painavan syyn kriteerin on yleensä täyttänyt hyvän tavan vastainen toiminta. Hyvän tavan vastainen toiminta tarkoittaa, että toiminta ei ole kielletty suoraan lain nojalla, mutta asianomaisten henkilöiden oletetaan yleisesti toimivan heitä velvoittavan hyvän tavan mukaisesti. Esimerkiksi asianajajia velvoittaa hyvä asianajotapa, kuten asiakkaan edusta huolehtiminen parhaalla mahdollisella tavalla.

Pelkkä tuottamuksen aste ja vahingon määrä eivät välttämättä riitä siihen, että vahingon kärsijä voisi vedota erittäin painaviin syihin korvausvelvollisuuden perustaksi. Arviointiin voi lisäksi vaikuttaa teon moitittavuus ja ne olosuhteet, joiden vallitessa vahinkoon johtanut teko on aiheutettu. Esimerkiksi oikeuksien väärinkäyttöä, sekä vahingon kärsijän ja aiheuttajan välisen luottamussuhteen rikkomista on pidetty painavina syinä korvausvastuun syntymiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa