Minilex - Lakipuhelin

Kiinteät muinaisjäännökset ovat kajoamiskiellon alaisia

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteillä muinaisjäännöksillä tarkoitetaan muinaisia ihmisten tekemiä maa- ja kivikumpuja, hautoja ja kalmistoja, kivipinnoilla olevia kirjoituksia tai kuvia, uhri- ja palvontapaikkoja, asuin - ja työpaikkoja, linnojen, kirkkojen ja muiden vastaavien rakennusten osia, muistomerkkejä, kulkuteiden ja siltojen jäännöksiä sekä muita kiinteitä luonnonesineitä, joihin liittyy vanhoja tapoja tai huomattavia historiallisia muistoja. Muinaisjäännökset ovat muistoja Suomen historiasta ja siksi rauhoitettuja. Muinaisjäännöksen kaivaminen, muuttaminen, vahingoittaminen tai muu siihen kajoaminen on kiellettyä. Museovirasto voi vahvistaa kiinteän muinaisjäännöksen ja siihen kuuluvan suoja-alueen rajat joko omasta aloitteestaan, maanomistajan hakemuksesta tai tietyissä tapauksissa saamelaiskäräjien aloitteesta.

Vaikka muinaisjäännöksiin ei pääsääntöisesti voi kajota, voi rauhoitussäännöksiin hakea poikkeuslupaa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi hakemuksesta myöntää kajoamiskieltoon poikkeusluvan, jos muinaisjäännös aiheuttaa kohtuuttoman suurta haittaa jollekin.

Jos poikkeuslupahakemus koskee aikaisemmin tuntematonta sekä maanalaista muinaisjäännöstä ja hakija saa poikkeuslupahakemukseen kielteisen päätöksen, vaikka muinaisjäännös aiheuttaa hakijalle huomattavaa haittaa, on hakijalla oikeus korvaukseen kärsimästään haitasta. Korvaukseen on oikeus vain silloin, kun poikkeuslupaa on haettu kahden vuoden kuluessa muinaisjäännöksen löytämisestä. Korvauskanne on laitettava vireille vuoden kuluessa kielteisestä poikkeuslupapäätöksestä.

Muinaistieteellinen toimikunta valvoo muinaisjäännösten rauhoitusta. Valtiolla on oikeus lunastaa alue, jolla sijaitsee kiinteä muinaisjäännös. Lunastettavasta alueesta suoritetaan täysi korvaus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa