Minilex - Lakipuhelin

Kiinteät muinaisjäännökset ovat kajoamiskiellon alaisia


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kiinteillä muinaisjäännöksillä tarkoitetaan muinaisia hautoja, kirjoituksia, asuinpaikkoja, linnoja, patsaita ja muita kiinteitä luonnonesineitä, joihin liittyy historiallisia muistoja tai merkkejä. Muinaisjäännökset ovat muistoja Suomen historiasta ja siksi rauhoitettuja. Muinaisjäännöksen kaivaminen, muuttaminen, vahingoittaminen tai muu siihen kajoaminen on kiellettyä.

Vaikka muinaisjäännöksiin ei pääsääntöisesti voi kajota, voi rauhoitussäännöksiin hakea poikkeuslupaa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi hakemuksesta myöntää kajoamiskieltoon poikkeusluvan, jos muinaisjäännös aiheuttaa kohtuuttoman suurta haittaa jollekin.

Jos poikkeuslupahakemus koskee aikaisemmin tuntematonta sekä maanalaista muinaisjäännöstä ja hakija saa poikkeuslupahakemukseen kielteisen päätöksen, vaikka muinaisjäännös aiheuttaa hakijalle huomattavaa haittaa, on hakijalla oikeus korvaukseen kärsimästään haitasta. Korvaukseen on oikeus vain silloin, kun poikkeuslupaa on haettu kahden vuoden kuluessa muinaisjäännöksen löytämisestä. Korvauskanne on laitettava vireille vuoden kuluessa kielteisestä poikkeuslupapäätöksestä.

Muinaistieteellinen toimikunta valvoo muinaisjäännösten rauhoitusta. Valtiolla on oikeus lunastaa alue, jolla sijaitsee kiinteä muinaisjäännös. Lunastettavasta alueesta suoritetaan täysi korvaus.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa