Minilex - Lakipuhelin

Kielto-oikeus avoimessa yhtiössä

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain mukaan avoimen yhtiön yhtiömiehellä on oikeus yhtiön toimialan ja tarkoituksen puitteissa hoitaa yhtiön asioita ilman toisen yhtiömiehen myötävaikutusta, ellei yhtiösopimuksessa ole sovittu toisin. Tätä voidaan kutsua yhtiömiehen hallinnoimisoikeudeksi. Hallinnoimisoikeuden vastapainona avoimen yhtiön yhtiömies voi laissa säädetyn kielto-oikeuden perusteella kieltää toista yhtiömiestä ryhtymästä yksittäiseen toimenpiteeseen.

Kielto-oikeus voidaan nähdä tasapainottavana tekijänä yhtiömiehellä olevaan hallinnoimisoikeuteen nähden. Kielto-oikeutta ei voi käyttää sellainen yhtiömies, jonka hallinnoimisoikeus on suljettu pois yhtiösopimuksessa tai jos kiellon kohteena olevasta toimenpiteestä on päätetty yhtiösopimuksen mukaisesti yhtiömiesten kokouksessa. Edellä mainittujen rajoitusten lisäksi muista kielto-oikeuteen liittyvistä, tarpeellisiksi katsottavista rajoituksista voidaan sopia yhtiösopimuksessa.

Kannattaa huomata, että yhtiömies voi kieltää ainoastaan yksittäisen toimenpiteen, ei toisen yhtiömiehen toimintaa yleisesti.

Jos yhtiömies on käyttänyt kielto-oikeuttaan toiseen yhtiömieheen nähden, mutta tämä tekee kielletyn toimen silti, syntyy kiellon vastaisesti toimineelle yhtiömiehelle korvausvelvollisuus mahdollisesta vahingosta. Kiellon vastaisesti tehty toimi ei myöskään sido yhtiötä, jos toimen toinen osapuoli tiesi kiellosta.

 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »