Minilex - Lakipuhelin

Kielteinen päätös tavaramerkin rekisteröinnistä ei aina ole lopullinen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Patentti- ja rekisterihallitus tutkii tavaramerkin esteet sekä sen, täyttääkö tavaramerkki rekisteröinnin edellytykset. Jos esteitä ilmenee, hakijalle annetaan asiasta niin kutsuttu välipäätös, jossa hänelle ilmoitetaan hakemuksen puutteista tai rekisteröinnin esteistä ja pyydetään häntä määräajassa antamaan lausumansa tai tekemään oikaisun. Hakijalle siis annetaan tilaisuus korjata hakemuksen hyväksymisen esteet. Hakija voi vastauksessaan osoittaa, ettei esteitä enää ole tai ettei niitä ole koskaan ollutkaan. Yleensä vastausaikaa annetaan neljästä kahdeksaan viikkoa. Välipäätökseen tulee vastata annetussa määräajassa. Jos hakija ei vastaa välipäätökseen lainkaan, tavaramerkkihakemus jätetään sillensä eli sen käsittely lopetetaan. Jos hakija vastaa, mutta ei ole määräajassa onnistunut poistamaan rekisteröinnin esteitä, hakijalle voidaan antaa uusi välipäätös. Näin menetellään kuitenkin vain silloin, kun uuden välipäätöksen voidaan olettaa tuovan olennaisesti lisätietoa ratkaisua varten. Jos hakija ei pysty vielä tällöinkään poistamaan rekisteröinnin esteitä, hakemus hylätään. Jos hakija sen sijaan pystyy vastauksellaan osoittamaan, ettei rekisteröinnin esteitä ole, tavaramerkkihakemus hyväksytään, jonka seurauksena tavaramerkki rekisteröidään ja rekisteröinnistä kuulutetaan. Välipäätökseen pitää vastata kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostilla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa