Minilex - Lakipuhelin

Kaupungin järjestyslaki

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Järjestyslain tarkoituksena on edistää yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Vuonna 2003 voimaan astunut järjestyslaki kumosi voimaan tullessaan kuntien ja kaupunkien omat järjestyssäännöt. Järjestyslakia sovelletaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden turvaamiseen kaikkialla Suomessa kunnasta tai kaupungista riippumatta.

Järjestyslaissa asetetaan velvoitteita ja rajoituksia ihmisten toiminnalle yleisen järjestyksen ja turvallisuuden edistämiseksi. Suuri osa ihmisten toiminnan rajoituksista koskee yleisiä paikkoja ja taajama-alueita. Rajoitukset koskevat muun muassa päihdyttävien aineiden nauttimista, esitysten pitämistä ja eläinten ulkoiluttamista. Kaupungilla voi kuitenkin olla myös alueita, jotka eivät ole yleisiä paikkoja ja joilla toimiminen on vapaampaa. Erityiset kaupungin järjestämät tapahtumat, kuten musiikkifestivaalit, tekevät lisäksi tilapäisiä poikkeuksia joihinkin järjestyslain asettamiin rajoituksiin.

Kaupungin yleiset alueet ja taajama

Yleisillä paikoilla tarkoitetaan tietä, katua, jalkakäytävää, toria, puistoa, uimarantaa, urheilukenttää, vesialuetta, hautausmaata tai muuta vastaavaa yleisön käytettävissä olevaa aluetta. Yleisiä paikkoja ovat myös rakennukset, joukkoliikenteen kulkuneuvot ja muut vastaavat paikat, kuten virastot, toimistot, liikenneasemat, kauppakeskukset, liikehuoneistot ja yleisön käytettävissä tilaisuuden aikana olevat ravintolat. Taajama-alueita ovat alueet, jotka on merkitty taajama-liikennemerkillä.

Yleisen paikan käsite on siis hyvin laaja. Yleisiä paikkoja ja taajama-alueita koskevat monet rajoitukset. Yleisen järjestyksen häiritseminen ja turvallisuuden vaarantaminen yleisellä paikalla on kielletty esimerkiksi metelöimällä, pelkoa herättävällä käyttäytymisellä ja ampumalla. Päihdyttävän aineen, kuten alkoholin, nauttiminen yleisellä paikalla on myös lähtökohtaisesti kiellettyä. Lisäksi yleisellä paikalla seksuaalipalveluiden ostaminen ja tarjoaminen on kiellettyä, kuten myös häiriötä yleiselle järjestykselle tai vaaraa terveydelle aiheuttava virtsaaminen ja ulostaminen yleisellä paikalla. Yleisillä paikoilla on olemassa myös muita rajoituksia.

Koirien ja muiden lemmikkieläinten omistajalle tai haltijalle on säädetty velvoitteita taajama-alueilla ja yleisillä paikoilla yleisen järjestyksen ja turvallisuuden yllä pitämiseksi. Taajama-alueella koira on pidettävä kytkettynä. Sellainen kaupungin alue, joka ei ole taajamaa, ei kyseinen kytkettynä pitämisvelvoite koske.

Koiraa, kissaa, hevosta tai muuta koti- tai lemmikkieläintä ei saa lainkaan päästää yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille tai yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle. Eläimen omistajan tai haltijan tulee selvittää, mitkä ovat kaupungin tällaisia alueita. Lisäksi kaupungilla voi olla edellä mainittuja alueita, jonne eläinten kanssa meneminen on nimenomaisesti sallittu. Esimerkiksi kaupunki voi ylläpitää koirille tarkoitettua uimarantaa. Jokaisella kaupungilla tällaisia alueita ei välttämättä ole.

Rangaistusseuraamukset järjestyslain rikkomisesta

Poliisi valvoo järjestyslain noudattamista kaupungin alueella. Poliisin toimivalta perustuu aina lakiin. Myös tämän vuoksi on syytä tiedostaa, milloin kyse on kaupungin yleisestä paikasta tai taajama-alueesta.

Järjestyslain rikkoja syyllistyy järjestysrikkomukseen. Poliisi voi määrätä järjestysrikkomukseen syyllistyneelle sakkorangaistuksen, jonka suuruus on 40 – 100 euroa. Rikkomuksesta riippuen kyseeseen voi tulla myös muita seuraamuksia.

Vinkit

  • Järjestyslaki koskee kaikkia kuntia ja kaupunkeja
  • Kaupungin omat erityispiirteet vaikuttavat järjestyslain tapauskohtaiseen soveltumiseen

Varoitukset

  • Tietämättömyys lain sisällöstä ei poista rangaistusvastuuta. Ongelmatilanteissa kannattaa olla yhteydessä lakimieheen

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa