Minilex - Lakipuhelin

Kansainvälinen riita-asia

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asia on yksityisten ihmisten tai yritysten välinen erimielisyys, joka ratkaistaan riippumattomassa tuomioistuimessa. Kansainvälinen riita-asia on kyseessä silloin kun riita-asiassa on jokin liittymä useampaan maahan. Näin on esimerkiksi silloin, jos suomalainen on ostanut talon Ruotsista. 

Kansainvälistä riita-asiaa ratkaistaessa tuomioistuimen tulee ottaa huomioon ensinnäkin tuomioistuimen kansainvälinen toimivalta. Eli onko kyseessä olevan maan tuomioistuimella oikeutta ottaa kansainvälinen riita-asia käsiteltäväkseen. Toiseksi on tehtävä päätös lainvalinnasta, eli minkä maan lakia tapaukseen sovelletaan. Tämän osalta on tärkeää luonnehtia asia oikein, sillä eri mailla on erilaisia säännöksiä siitä, minkä maan lakia tulee soveltaa tietyissä asioissa. Esimerkiksi joissain tapauksissa voi olla tärkeää päättää onko kyseinen riita-asia perintöoikeudellinen vai aviovarallisuusoikeudellinen, sillä lopputulos voi olla erilainen riippuen kummaksi ongelma luonnehditaan. Kolmanneksi on otettava huomioon minkä oikeusvaikutuksen tuomioistuimen päätös saa toisessa riita-asiaan liittyvässä maassa. Esimerkiksi tuomioistuimen tulee tietää, voidaanko Suomessa annettu päätös panna täytäntöön Ruotsissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa