Minilex - Lakipuhelin

Kärsimys oikeuttaa vahingonkorvaukseen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kärsimyksen korvaaminen on puhtaan henkisen vahingon hyvittämistä. Kärsimyksellä tarkoitetaan erilaisia negatiivisia muutoksia vahinkoa kärsineen tunnetilassa, kuten surua, pelkoa ja nöyryytystä. Kärsimystä voi aiheutua muun henkilövahingon kuten haavojen yhteydessä, tai myös henkilövahingoista riippumatta. Kärsimyksen korvattavuus ei siis edellytä, että vahingon kärsijälle olisi aiheutunut samalla jokin fyysinen haitta tai psyykkisen tilan häiriintyminen.

Vahingon kärsijä on oikeutettu korvaukseen kärsimyksestä, joka on aiheutettu vapauteen, rauhaan, kunniaan, syrjimättömyyteen tai yksityiselämään kohdistuneella rikoksella, taikka jollakin muulla samankaltaisella rikoksella. Myös henkilökohtaiseen koskemattomuuteen tai ihmisarvon loukkaamattomuuteen kohdistuvat loukkaukset voivat tulla kärsimyksenä korvattaviksi. Tällöin loukkaukselta edellytetään kuitenkin, että se on aiheutettu vahingon kärsijälle tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Kärsimykseen perustuva korvaus määrätään sen kärsimyksen perusteella, jonka loukkaus on omiaan aiheuttamaan vahinkoa kärsineelle. Korvausharkinnassa otetaan erityisinä tekijöinä huomioon loukkauksen laatu, loukatun asema, loukkaajan ja loukatun välinen suhde sekä loukkauksen julkisuus. Kärsimyksestä määrätään maksettavaksi kertakorvaus. Toisin kuin eräiden muiden henkilövahingon lajien osalta, korvauksen maksaminen kokonaan tai osaksi toistuvina suorituksina ei siis ole mahdollista.

Myös vahinkoa kärsineen henkilön läheisillä on oikeus saada korvausta heille aiheutuneesta kärsimyksestä, jos vahingon kärsijä kuolee vahinkotapahtuman seurauksena (katso tästä tarkemmin artikkeli "Erityisen läheisen henkilön oikeus korvaukseen toisen vahingosta").

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa