Minilex - Lakipuhelin

Julkista valtaa käyttää yleensä vain viranomainen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Julkista valtaa voi yleensä käyttää vain viranomainen. Julkiselle vallalle ominainen piirre on sen yksipuolisuus. Julkisen vallan kohteena ovat yksityiset tahot. Julkinen valta on siis vallankäyttöä eli päättämistä yksityisen eduista, oikeuksista ja velvollisuuksista. Julkiseen valtaan voi kuulua myös oikeus käyttää pakkokeinoja. Kuka tahansa ei tästä johtuen saa käyttää julkista valtaa. Vain viranomaiset voivat käyttää merkittävää julkista valtaa hallintotehtäviään suorittaessaan. Mikäli esimerkiksi kunnan palveluksessa olevan henkilön tehtäviin kuuluu julkisen vallan käyttämistä, pitää tämän olla yleensä virkasuhteessa. Julkisen vallan käyttöoikeus on voitu antaa lain nojalla muillekin kuin viranomaisille. Julkisen vallan tulee kuitenkin aina perustua lakiin, jonka eduskunta on säätänyt. Laki määrittää viranomaisen toimivallan julkisen vallan käyttämiseen. Jos viranomainen antaa päätöksen koskien yksityisen oikeuksia tai velvollisuuksia, on kyse julkisen vallan käyttämisestä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa