Minilex - Lakipuhelin

Jako-osuuksien maksaminen konkurssipesän velkojille

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Konkurssipesän varat jaetaan velkojille vahvistetun jakoluettelon perusteella. Jakoluettelosta käy ilmi jokaisen saatavan suuruus ja etuoikeus, joiden mukaisesti määräytyy kullekin velkojalle tuleva suhteellinen osuus jaettavista varoista. Kun konkurssipesä on selvitetty ja pesään kuuluva omaisuus muutettu rahaksi, kaikki jäljellä olevat varat on jaettava viivytyksettä velkojille.

Koska konkurssissa lähtökohtaisesti jaetaan varoja kaikille velkojille suhteellista jakoperiaatetta noudattaen, voivat jako-osuudet vähäisille saataville jäädä hyvin pieniksi. Hyvin pienten jako-osuuksien eli vähäisten jako-osuuksien maksamien ei ole kuitenkaan aina tarkoituksenmukaista niiden maksamisesta aiheutuvaan työmäärään nähden. Näin ollen pesänhoitaja voi oman harkintansa mukaan jättää maksamatta vähäisiä jako-osuuksia velkojille. Pesänhoitajan on kuitenkin näin toimiessaan kohdeltava kaikkia samassa asemassa olevia velkojia yhdenvertaisesti.

Pesänhoitajan päätöksellä voidaan myös maksaa näitä vähäisiä jako-osuuksia velkojille jo konkurssin alkuvaiheessa. Tällöin velkojalle maksettava jako-osuus maksetaan todennäköisen jako-osuuden suuruisena ja maksun jälkeen velkoja menettää asemansa konkurssivelkojana. Edellytyksenä vähäisen jako-osuuden maksamiselle jo konkurssin alkuvaiheessa on, että maksulla voidaan edistää konkurssimenettelyä ja ettei velkoja sitä vastusta pesänhoitajan asettaman määräajan kuluessa.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »