Minilex - Lakipuhelin

Järjestyslaki ja sakko

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Järjestyslain tarkoituksena on edistää yleistä järjestystä ja turvallisuutta, esimerkiksi kieltämällä yleisen järjestyksen häiritseminen tai turvallisuuden vaarantaminen yleisellä paikalla. Järjestysrikkomuksesta voi seurata rikesakkorikkomuslain mukainen kiinteämääräinen rikesakko.

Rikesakkojen määrät vaihtelevat järjestysrikkomusten osalta 40 ja 100 euron välillä, eikä maksamatonta rikesakkoa voida muuntaa vankeudeksi.

Järjestyslain tahallisesta rikkomisesta määrättävät rikesakot ovat määrältään seuraavanlaisia: Yleisen järjestyksen häiritsemisestä tai turvallisuuden vaarantamisesta 70 euroa, järjestyslaissa säädetyn kiellon vastaisesta päihdyttävän aineen nauttimisesta 40 euroa, vaaran estämiseen liittyvän huolehtimisvelvollisuuden laiminlyömisestä rakennuksen tai rakennelman omistajalle tai haltijalle taikka hänen edustajalleen 100 euroa, säädetyn kiellon vastaisesta valon tai mainoksen käyttämisestä taikka kuulutuksen tai tiedonannon luvattomasta poistamisesta tai turmelemisesta 70 euroa, seksuaalipalvelujen ostamisesta tai maksullisesta tarjoamisesta 100 euroa, ulostamisesta tai virtsaamisesta 40 euroa, säädetyn kiellon vastaisesta esityksen järjestämisestä 70 euroa, rakennukseen pääsystä huolehtimiseen liittyvän velvollisuuden laiminlyömisestä rakennuksen omistajalle tai haltijalle taikka hänen edustajalleen 70 euroa, töhrimiseen soveltuvan aineen hallussapidosta 40 euroa, eläimen pitämiseen liittyvän velvollisuuden laiminlyömisestä 40 euroa, sekä säädetyn kiellon vastaisesta ratsastamisesta tai ajamisesta 40 euroa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa