Minilex - Lakipuhelin

Järjestyslaki ja poliisi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Poliisi valvoo järjestyslain noudattamista

Järjestyslain tarkoituksena on edistää yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen ovat poliisin tehtäviä, ja poliisi valvoo järjestyslain säännösten noudattamista. Poliisilla on siten toimivalta puuttua tilanteisiin, joissa joku rikkoo tai laiminlyö järjestyslain määräyksiä.

Poliisin toimivaltuuksia

Poliisilla on oikeus ottaa pois laittomasti valmistettu, maahantuotu, kaupan pidetty tai hallussa pidetty vaarallinen esine tai toisen vahingoittamiseen soveltuva esine tai aine siltä, jonka hallussa se on. Vaarallisia esineitä ovat esimerkiksi nyrkkiraudat, stiletit, jousipatukat ja sähkölamauttimet. Toisen vahingoittamiseen soveltuvina esineinä tai aineina pidetään muun muassa teräaseita, syövyttäviä aineita, ilma-aseita ja terveydelle vaarallisia laserosoittimia. Tällaisten esineiden ja aineiden hallussa pitäminen on yleisellä paikalla kiellettyä. Edellä mainitut esineet ja aineet voidaan poliisin toimesta todistettavasti hävittää, jos se on vähäarvoinen. Muussa tapauksessa esineen omistajalla tai haltijalla on yleensä oikeus saada se takaisin.

Poliisi voi myös ottaa töhrimiseen soveltuvan aineen, kuten spraymaalipurkin, pois siltä, jonka hallussa se on yleisellä paikalla ilman hyväksyttävää syytä. Myös tällainen vähäarvoinen aine astioineen voidaan hävittää. Hyväksyttävä syy voi liittyä esimerkiksi henkilön ammattiin.

Poliisilla on myös oikeus ottaa pois päihdyttävä aine siltä, joka lain vastaisesti nauttii sitä yleisellä paikalla taajamassa. Poliisi voi ottaa pois ja hävittää avatussa tai avoimessa astiassa olevan aineen ja todistettavasti hävittää sen. Poliisi voi siis esimerkiksi ottaa pois avatun kaljatölkin siltä, joka nauttii sitä yleisellä paikalla kaupungilla.

Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vuoksi poliisi voi myös kehottaa poistamaan häikäisevän tai harhauttavan valon tai liikenneohjauslaitetta muistuttavan tai muuten turvallisuutta vaarantavan mainoksen. Tällaisen valon tai mainoksen käyttäjän on viipymättä poliisin kehotuksesta poistettava valo tai mainos. Jos mainoksen tai valon käyttäjä laiminlyö poliisin kehotuksen, poliisilla on oikeus laiminlyöjän kustannuksella huolehtia poistamisesta. Kiireellisessä tapauksessa poliisi voi poistaa mainoksen laiminlyöjän kustannuksella ilman, että valon tai mainoksen käyttäjää kuullaan asian suhteen.

Poliisin määräämät sakot

Poliisi voi määrätä sakon järjestyslain tahallisesta rikkomisesta. Sakolla rangaistavia tekoja ovat yleisen järjestyksen häiritseminen tai turvallisuuden vaarantaminen, päihdyttävän aineen nauttiminen yleisellä paikalla taajamassa, rakennuksesta aiheutuvan vaaran estämiseen liittyvän huolehtimisvelvollisuuden laiminlyönti, yleistä järjestystä tai turvallisuutta vaarantavan häikäisevän tai harhauttavan valon tai mainoksen käyttäminen sekä viranomaisen asettaman julkisen kuulutuksen tai tiedonannon luvaton poistaminen tai turmeleminen.

Sakolla rangaistaan myös seksuaalipalveluiden ostaminen ja tarjoaminen yleisellä paikalla, virtsaaminen ja ulostaminen yleisellä paikalla, lainvastaisen esityksen järjestäminen yleisellä paikalla, viranomaisen rakennukseen pääsystä huolehtimiseen liittyvän velvollisuuden laiminlyönti, töhrimiseen soveltuvan aineen hallussapito ilman hyväksyttävää syytä julkisella paikalla, eläimen pitämiseen liittyvän velvollisuuden laiminlyönti sekä ratsastuskiellon rikkominen.

Sakkojen suuruus vaihtelee rikkeestä riippuen 40 ja 100 euron välillä.

Vinkit

  • Poliisin toiminnan tulee perustua lakiin
  • Järjestyslain rikkominen johtuu usein lievästä laiminlyönnistä. Vakavimmissa tapauksissa kyse voi olla rikoslaissa rangaistavaksi säädetystä teosta tai laiminlyönnistä

Varoitukset

  • Sakko voidaan määrätä, vaikka järjestyslain rikkoja ei tietäisikään rikkovansa lakia
  • Sakko voidaan määrätä myös muun lain kuin järjestyslain rikkomisen vuoksi

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa