Minilex - Lakipuhelin

Järjestyslaki ja leiriytyminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Järjestyslaki ei sisällä suoranaisia leiriytymistä estäviä säännöksiä, mutta toiminta voi tulla kielletyksi esimerkiksi yleisen järjestyksen häiritsemisen takia taikka sen ympäristölle haitallisuuden vuoksi. Järjestyslain mukaan yleisen järjestyksen häiritseminen tai turvallisuuden vaarantaminen yleisellä paikalla on kielletty muun muassa metelöimällä ja muulla vastaavalla tavalla. Toiminta on kielletty myös muualla kuin yleisellä paikalla, jos toiminnan vaikutus ulottuu yleiselle paikalle. Yleisellä paikalla tarkoitetaan tietä, katua, jalkakäytävää, toria, puistoa, uimarantaa, urheilukenttää, vesialuetta, hautausmaata tai muuta vastaavaa aluetta, joka on yleisön käytettävissä, sekä rakennusta, joukkoliikenteen kulkuneuvoa ja muuta vastaavaa paikkaa, kuten virastoa, toimistoa, liikenneasemaa, kauppakeskusta, liikehuoneistoa tai ravintolaa, joka on yleisön käytettävissä joko jonkin tilaisuuden aikana tai muutoin. Asiallinen ja häiriöitä aiheuttamaton leiriytyminen ei näin ollen ole pääsääntöisesti kiellettyä, mutta alue tulee muistaa esimerkiksi siistiä sieltä poistuttaessa.

Jokamiehenoikeuksiin sisältyy muun muassa mahdollisuus tilapäiseen oleskeluun alueella, jossa muutenkin saisi liikkua, kunhan toiminnasta ei aiheudu haittaa tai häiriötä. Jokamiehenoikeuksien perusteella ei ole mahdollista leiriytyä kotirauhan piiriin kuuluvalla alueella. Rikoslain mukaiseen hallinnan loukkaukseen syyllistyy henkilö, joka luvattomasti esimerkiksi käyttää toisen hallinnassa olevaa maata rakentamalla, kaivamalla tai muulla sen kaltaisella tavalla, ottaa haltuunsa toisen hallinnassa olevaa maata taikka rakennuksen tai sen osan. Kyse on toisen hallinnassa olevan maan haltuun ottamisesta, kun haltijaa esimerkiksi leiriytymällä tai muutoin pitkäaikaisesti oleskelemalla toisen alueella, estetään tosiasiallisesti käyttämästä omaisuuttaan. Hallinnan loukkauksena ei kuitenkaan pidetä tekoa, josta on aiheutunut ainoastaan vähäinen haitta.

Hallinnan loukkaukseen syyllistymisestä voi seurata sakkoa tai vankeutta enintään kolme kuukautta, ja järjestysrikkomuksesta rikesakko.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa