Minilex - Lakipuhelin

Järjestyslaki ja koira

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Järjestyslain tehtävänä on edistää yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Laissa asetetaan näiden tavoitteiden kannalta tarpeellisia rajoitteita ja velvoitteita. Myös koiran omistajalle ja haltijalle on asetettu järjestyslaissa velvollisuuksia, jotka liittyvät yleisen järjestyksen ja turvallisuuden edistämiseen. Järjestyslain rikkoja syyllistyy yleensä järjestysrikkomukseen.

Koirakuri

Koiran omistajan tai haltijan on koirakurin mukaisesti pidettävä huolta siitä, ettei koira pääse rikkomaan yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Tämän vuoksi koiran omistajan tai haltijan on pidettävä koira kytkettynä taajamassa. Taajama-alueella tarkoitetaan aluetta, joka on merkitty taajama-liikennemerkillä. Koira voi myös itse olla vaarassa irrallaan liikkuessaan. Yksityisellä suljetulla pihalla ja koirille erikseen varatulla alueella, kuten koiratarhassa, koiraa ei kuitenkaan tarvitse pitää kytkettynä. Tällöinkin koiran on oltava omistajansa tai haltijansa valvonnassa.

Koiran omistajan tai haltijan on lisäksi pidettävä huolta siitä, ettei koira pääse kytkemättömänä kuntopolulle tai muulle sen kaltaiselle juoksuradalle. Tällaisella kuntopolulla tai radalla koira voisi häiritä ja vaarantaa muita kuntopolun tai radan käyttäjiä.

Koiran omistajan tai haltijan on lisäksi huolehdittava siitä, ettei koiran uloste jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa. Hoidettuja alueita ovat esimerkiksi puistot ja kävelytiet.

Mihin koiraa ei saa päästää?

Koiraa ei saa päästää edes kytkettynä sellaiselle paikalle, jossa koira voisi aiheuttaa häiriötä ja vaaraa muille paikan käyttäjille. Järjestyslaissa on lueteltu paikat, jonne koiraa ei saa lainkaan päästää. Tällaisia paikkoja ovat yleiset uimarannat, lasten leikkipaikaksi varatut alueet, toriaikana torialue sekä yleiseen käyttöön kunnostetut ladut ja urheilukentät. Esimerkiksi lasten leikkipuistoon ei saa mennä koiran kanssa.

Jos kuitenkin edellä mainittu alue on nimenomaisesti varattu koirien käyttöön tai on sallittu koirille, saa koiran viedä alueelle. Esimerkkinä voidaan mainita koirien uimarannat.

Poikkeuksia koirakuriin

Koiran kytkettynä pitämisvelvoitteeseen ja liikkumisrajoituksiin on kuitenkin poikkeuksia. Tietyillä henkilöillä on virkansa tai muun syyn vuoksi oikeus pitää koiraa kytkemättömänä ja päästää se paikoille, jonne koiraa ei yleensä saa päästää.

Koiran kytkettynä pitämisvelvoite tai liikkumisrajoitukset eivät koske virantoimituksessa käytettävää valtion omistamaa koiraa, kuten poliisikoiraa, vartiointitehtävässä olevaa vartijan koiraa, palvelutehtävässä olevaa koulutettua pelastuskoiraa, liikuntavammaisen avustajakoiraa eikä näkövammaisen opaskoiraa.

Rangaistusseuraamus

Poliisi valvoo järjestyslain noudattamista. Koirakuria rikkova syyllistyy järjestysrikkomukseen, josta poliisi voi määrätä rangaistukseksi rikesakon. Rikesakko on 40 euron suuruinen.

Vinkit

  • Koiran omistajan tai haltijan kannattaa perehtyä kuntansa koirien käyttöön varattuihin alueisiin
  • Koirien jätösten keräämisvelvoite koskee ainoastaan hoidettuja alueita taajamassa

Varoitukset

  • Koiran omistajan tai haltijan on tunnettava koiriin liittyvät velvoitteet
  • Koira ei saa päästä suljetulta pihalta kytkemättömänä yleiselle taajama-alueelle

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa