Minilex - Lakipuhelin

Järjestyslaki ja hiihtolatu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Järjestyslaissa säädetään rajoituksia liikkumiselle ja muita velvoitteita, joiden tavoitteena on edistää yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Laissa säädetään myös tiettyjä rajoituksia hiihtolatuihin liittyen. Yleiseen käyttöön kunnostetuilla hiihtoladuilla liikkumista ei ole lailla rajoitettu pelkästään hiihtämiseen, vaan myös muu käyttö on sallittua, ellei muuta liikkumista ole erityisesti rajoitettu.

Laki rajoittaa eläinten kävelyttämistä ja tuomista yleiseen käyttöön kunnostetuille hiihtoladuille. Sen sijaan sellaisia latuja kohtaan, jotka eivät ole yleisessä käytössä, ei ole säädetty rajoituksia.

Koirien ulkoiluttaminen

Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi koiran omistajalle ja haltijalle on säädetty velvoitteita. Koirat on ensinnäkin pidettävä kytkettynä taajamala-alueella. Lisäksi koiran omistajan tai haltijan on huolehdittava siitä, ettei koira pääse yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle. Koirien ulkoiluttaminen tällaisella ladulla ei siis ole sallittua. Jos koirien ulkoiluttaminen on kuitenkin erikseen sallittu yleiseen käyttöön kunnostetulla ladulla, on se tällöin luvallista. Kyseinen kielto koskee myös kissaa, hevosta ja muista koti- ja lemmikkieläimiä. ”Muulla kotieläimellä” viitataan lemmikkeihin, jotka vastaavat kooltaan tai muilta ominaisuuksiltaan koiraa.

Koiria koskeva kielto ei kuitekaan koske virantoimituksessa käytettävää valtion omistamaa koiraa, käytännössä poliisikoiraa, vartiointitehtävässä olevaa vartijan koiraa, palvelutehtävässä olevaa koulutettua pelastuskoiraa, liikuntavammaisen avustajakoiraa eikä näkövammaisen opaskoiraa.

Ratsastaminen

Myös ratsastamisesta koskee vastaava kielto. Ratsastaminen ja hevos- tai muulla vastaavalla ajoneuvolla ajaminen on kielletty yleiseen käyttöön kunnostetulla ladulla. Ratsastaminen ja hevosajoneuvolla liikkuminen on kuitenkin luvallista, jos se on nimenomaisesti erikseen sallittu kyseisellä alueella.

Kielto ei kuitenkaan koske välttämätöntä huolto- ja kunnossapitotyötä eikä järjestyksenpitoon liittyvää viranomaistoimintaa. Siten esimerkiksi poliisihevosella saa tarpeen tullen liikkua myös yleiseen käyttöön kunnostetulla ladulla.

Rangaistusseuraamus

Poliisi valvoo järjestyslain noudattamista. Edellä mainitun eläimen pitämiseen liittyvän velvollisuuden laiminlyönnistä ja kiellon vastaisesta ratsastamisesta tai ajamisesta rangaistaan rikesakolla. Rikesakon suuruus on 40 euroa.

Vinkit

  • Järjestyslaki ei rajoita liikkumista hiihtoladuilla muutoin kuin eläinten osalta
  • Taajama-alueella koira on aina pidettävä kytkettynä lukuun ottamatta alueita, joissa koiran vapaana pitäminen on erikseen sallittua. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi koirapuistot

Varoitukset

  • Lemmikin omistaja tai haltija vastaa lemmikkinsä aiheuttamista vahingoista
  • Ladun käyttäjän on syytä tuntea kunnan ylläpitämät yleiseen käyttöön kunnostetut ladut

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa