Minilex - Lakipuhelin

Järjestyslaki ja haja-asutusalue

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Järjestyslaki soveltuu joissain tapauksissa myös haja-asutusalueilla eli taajamien ulkopuolella. Järjestyslain listaamista teoista osa on kielletty taajamissa, osa yleisillä paikoilla ja osa on kielletty paikasta riippumatta. Näistä kaksi viimeistä kategoriaa soveltuvat myös haja-asutusalueisiin.

Järjestyslaissa tarkoitetaan ”yleisellä paikalla” seuraavia paikkoja:

a) tietä, katua, jalkakäytävää, toria, puistoa, uimarantaa, urheilukenttää, vesialuetta, hautausmaata tai muuta vastaavaa aluetta, joka on yleisön käytettävissä

b) rakennusta, joukkoliikenteen kulkuneuvoa ja muuta vastaavaa paikkaa, kuten virastoa, toimistoa, liikenneasemaa, kauppakeskusta, liikehuoneistoa tai ravintolaa, joka on yleisön käytettävissä.

Myös haja-asutusalueilla voi siis olla järjestyslain tarkoittamia yleisiä paikkoja. Kotirauhan suojaamat paikat jäävät kuitenkin tämän määritelmän ulkopuolelle.

Järjestyslaki kieltää yleisillä paikoilla esimerkiksi seuraavan toiminnan:

- yleisen järjestyksen häiritseminen tai turvallisuuden vaarantaminen mm. metelöimällä, uhkaavalla käytöksellä tai ampumalla

- seksuaalipalvelujen ostaminen ja maksullinen tarjoaminen

- virtsaaminen ja ulostaminen siten, että siitä aiheutuu häiriötä yleiselle järjestykselle tai vaaraa terveydelle

- esitysten järjestäminen, jos se on lainvastaista tai siitä aiheutuu vaaraa terveydelle, vahinkoa omaisuudelle tai huomattavaa häiriötä yleiselle järjestykselle

- eräiden toisten vakavaan vahingoittamiseen soveltuvien esineiden (mm. teräaseiden ja pesäpallomailojen) hallussapito, ellei hallussapitoon ole hyväksyttävää syytä

- spraymaalien ja muiden toisen omaisuuden töhrimiseen hyvin soveltuvien aineiden hallussapito ilman hyväksyttävää syytä.

Sen sijaan paikasta riippumatta on kiellettyä esimerkiksi ilma-aseiden pysyvä luovuttaminen alle 18-vuotiaalle ilman huoltajan suostumusta.

On kuitenkin tärkeää huomata, että vaikka jokin teko olisi järjestyslain mukaan kielletty vain taajamassa, ei se tarkoita, että teko olisi automaattisesti sallittu haja-asutusalueella. Esimerkiksi metsästyslaki säätelee koirien kiinnipitoa järjestyslakia ankarammin. Lisäksi on huomioitava mm. rikoslaki ja laki eräistä naapuruussuhteista.

Tyypillisin seuraus järjestyslain rikkomisesta on rikesakko. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa