Minilex - Lakipuhelin

Järjestyslaki ja eläimet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Järjestyslain tarkoituksena on edistää yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Laissa säädetään muun muassa rajoitteita, joita ihmisten tulee ottaa huomioon yleisellä paikalla taajamassa liikkuessaan. Myös eläinten pidosta on järjestyslaissa säännöksiä. Koiran omistajalla on asetettu velvollisuuksia muun muassa koiran kytkettynä pitämisestä. Myös muualla lainsäädännössä on säännöksiä eläimiin liittyen.

Koirakuri

Koiran omistajalle on säädetty velvollisuuksia järjestyslaissa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi. Ensinnäkin, koira on pidettävä kytkettynä taajamassa. Taajama-alueella tarkoitetaan alueita, jotka on merkitty taajama-liikennemerkillä. Koiran omistajan on lisäksi pidettävä huolta siitä, ettei koira pääse kytkemättömänä kuntopolulle tai muulle juoksuradalle.  Koiraa ei saa päästää lainkaan yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille tai yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, jollei se nimenomaisesti ole erikseen sallittu.

Lisäksi koiran omistajan on pidettävä huolta siitä, ettei koiran uloste jää ympäristöön hoidetulla taajama-alueella. Hoidettuja taajama-alueita ovat esimerkiksi kävelytiet ja leikkipuistot.

Edellä esitetyt rajoitteet eivät kuitenkaan koske virantoimituksessa käytettävää valtion omistamaa koiraa, kuten poliisikoiraa. Rajoitteet eivät myöskään koske vartiointitehtävässä olevaa vartijan koiraa, palvelutehtävässä olevaa koulutettua pelastuskoiraa, liikuntavammaisen avustajakoiraa eikä näkövammaisen opaskoiraa.

Koiraa saa kuitenkin pitää kytkemättömänä suljetulla pihalla, koirien harjoituspaikalla sekä aidatulla jaloittelualueella. Ilman valvontaa koiraa ei kuitenkaan saa pitää kytkemättömänä. Koiran tulee aina olla omistajansa tai haltijansa valvonnassa. Yksityiset pihat tulee varustaa siten, ettei kytkemättömänä oleva koira pääse karkaamaan pihalta.

Myös kissan ja muiden koti- ja lemmikkieläinten omistajille on velvoitteita. Kissaa, hevosta tai muuta koti- tai lemmikkieläintä ei saa päästää kytkemättömänä kuntopolulle tai muulle sen kaltaiselle juoksuradalle eikä lainkaan uimarannalle, lasten leikkipaikalle, toriaikana torille tai kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, ellei se nimenomaisesti ole erikseen sallittua. Hevosta ja muista koti- tai lemmikkieläimiä koskee myös kytkentävelvoite taajamassa, ei kuitenkaan kissaa.

Ratsastaminen

Ratsastaminen kuuluu jokamiehen oikeuksiin, mutta myös sitä on rajoitettu järjestyslaissa. Ratsastaminen ja hevos- tai muulla vastaavalla ajoneuvolla ajaminen on kielletty kuntopoluilla tai muulla sen kaltaisella juoksuradalla, yleiseen käyttöön kunnostetulla ladulla ja urheilukentällä, ellei sitä erikseen ole sallittu. Maanteillä ratsastaminen puolestaan on lähtökohtaisesti sallittua.

Myös ratsastamista koskevasta kiellosta on poikkeuksia. Ratsastaminen tai hevosajoneuvolla ajaminen on nimittäin sallittua välttämättömien huolto- ja kunnossapitotöiden tekemiseksi ja järjestystä ylläpitävien viranomaisten, käytännössä poliisin, toiminnassa.

Mitä seuraamuksia voi koitua eläimen pitämistä koskevien säännösten rikkojalle?

Edellä mainittujen kieltojen rikkoja syyllistyy järjestysrikkomukseen. Poliisi voi määrätä järjestysrikkomuksesta sakon, jonka suuruus on 40 euroa. Lisäksi omistaja voi joutua vahingonkorvausvelvolliseksi, jos eläin aiheuttaa vahinkoa.

Vinkit

  • Poliisi valvoo järjestyslain noudattamista
  • Eri eläinjärjestöjen sivuilta löytyy paljon tietoa eläinten pitoon liittyen

Varoitukset

  • Jos koti- tai lemmikkieläin aiheuttaa vahinkoa, on omistaja lähtökohtaisesti velvollinen korvaamaan vahingon
  • Myös muualla kuin järjestyslaissa on säännöksiä, jotka velvoittavat eläimen omistajaa

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa