Minilex - Lakipuhelin

Järjestyslaki ja alkoholi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Järjestyslain tarkoituksena on edistää yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Laissa on säädetty lukuisia rajoituksia, joiden tarkoituksena on turvata yhteiskunnan järjestys. Järjestyslaissa säädetään myös rajoituksia alkoholin nauttimiselle.

Järjestyslain mukaan päihdyttävän aineen nauttiminen on kiellettyä yleisellä paikalla taajamassa, rajanylityspaikalla sekä julkisessa liikenteessä olevassa kulkuneuvossa. Päihdyttävällä aineella tarkoitetaan muun muassa alkoholia.

Mitä tarkoitetaan ”yleisellä paikalla?”

Alkoholin nauttiminen yleisellä paikalla taajamassa on kiellettyä. Taajamalla tarkoitetaan aluetta, joka on osoitettu taajama-liikennemerkillä. Yleisellä paikalla tarkoitetaan tietä, katua, jalkakäytävää, toria, puistoa, uimarantaa, urheilukenttää, vesialuetta, hautausmaata tai muuta vastaavaa aluetta, joka on yleisön käytettävissä. Alkoholin runsas käyttäminen tällaisilla alueilla voisi häiritä muiden ihmisten rauhaa ja vaarantaa turvallisuutta.

Yleisellä paikalla tarkoitetaan edellä mainittujen lisäksi myös rakennusta, joukkoliikenteen kulkuneuvoa, virastoa, toimistoa, liikenneasemaa, kauppakeskusta, liikehuoneistoa ja ravintolaa, joka on yleisön käytettävissä jonkin tilaisuuden aikana tai muutoin.

Esimerkiksi kaupungin linja-autossa alkoholijuomien nauttiminen on siten kiellettyä. Samoin nuorisoporukka, joka viettää iltaa alkoholia nauttien julkisella urheilukentällä, syyllistyy järjestyslain rikkomiseen. Järjestyslain noudattamista valvoo poliisi.

Poikkeuksia kiellosta

Alkoholin nauttimista koskevaan kieltoon on myös poikkeuksia. Luvan saaneella anniskelualueella alkoholijuomien nauttiminen on sallittua. Esimerkkinä voidaan mainita anniskeluravintolat ja yökerhot. Alkoholin nauttiminen on myös sallittua yksityisessä kulkuneuvossa. Henkilö, joka on pysäköinyt autonsa kaupungille ja nauttii sen sisällä alkoholia, ei syyllisty järjestyslain rikkomiseen.

Etenkin nuorison keskuudessa yleinen ”pussikaljoittelu” on myös yleensä sallittua, kun se tapahtuu puistossa tai siihen verrattavassa paikassa ilman, että alkoholin nauttimiseen liittyvä oleskelu ja käyttäytyminen estää tai kohtuuttomasti vaikeuttaa muiden oikeutta käyttää paikkaa sen varsinaiseen tarkoitukseen. Puistoja ovat esimerkiksi kaupungin viheralueet, jotka asemakaavan mukaisesti ovat puistokäytössä.

On kuitenkin olemassa erilaisia puistoja. Jos alkoholin nauttiminen tapahtuu lasten leikkipuistossa, haittaa tämä yleensä puistoa sen varsinaisessa tarkoituksessa käyttäviä lapsiperheitä. Puiston käyttötarkoitus ja alkoholin nauttimisen häiritsevyys ovat riippuvaisia myös paikallisesta tottumuksesta. Jos jotain tiettyä puistoa on tunnetusti pidetty nuorison keskuudessa kesäviikonloppuisin juhlimiskäytössä, ei alkoholin nauttimista sellaisessa puistossa ole pidettävä niin merkittävästi muuta käyttöä häiritsevänä kuin esimerkiksi mainitussa lasten leikkipuistossa. Myös mahdolliset erityiset olosuhteet, kuten kaupungissa järjestettävät festivaalit, vaikuttavat arviointiin.

Poliisi ei käytännössä puutu puistossa pidettäviin piknikkeihin, joissa alkoholia nautitaan kohtuudella tarkoituksena nauttia päivästä ja säästä. Jos alkoholin juomisen tarkoituksena on selvästi päihtyminen, puututaan siihen herkemmin. Tällöin alkoholin nauttiminen yleensä aiheuttaa haittaa puistoa sen varsinaisessa tarkoituksessa käyttäville.

Mitä seuraamuksia kielletystä alkoholin nauttimisesta voi seurata?

Järjestyslain rikkomisesta voi poliisi määrätä rikesakon. Rikesakon määrä on 40 euroa.

Vinkit

  • Järjestyslaki rajoittaa alkoholin käyttöä taajama-alueella
  • Poliisi valvoo järjestyslain noudattamista

Varoitukset

  • Alaikäisten nauttiessa alkoholia seurauksena ovat sosiaalihuollon toimenpiteet
  • Päihtymistarkoituksessa tapahtuvaan alkoholin nauttimiseen voidaan puuttua herkästi

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa