Minilex - Lakipuhelin

Järjestyksenvalvojalaki

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Laki järjestyksenvalvojista eli järjestyksenvalvojalaki kumottiin lailla vuonna 2017. Järjestyksenvalvojista ja järjestyksenvalvojatoiminnasta säädetään nykyään laissa yksityisistä turvallisuuspalveluista.

Järjestyksenvalvojatoiminnan sääntely on koottu yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 3 lukuun. Laissa säädetään järjestyksenvalvojatoiminnan luvanvaraisuudesta, järjestyksenvalvojan tehtävistä ja toimialueesta sekä järjestyksenvalvojan asettamisesta ja siitä, kuka voidaan hyväksyä järjestyksenvalvojaksi. Lisäksi lain järjestyksenvalvojatoimintaa koskevassa luvussa säädetään muun muassa toiminnassa noudatettavista periaatteista.

Laissa yksityisistä turvallisuuspalveluista sääntelee myös yksityiskohtaisesti järjestyksenvalvojien velvollisuuksista ja oikeuksista. Järjestyksenvalvojalla on oikeus esimerkiksi poistaa henkilö toimialueeltaan tiettyjen edellytysten täyttyessä, sekä ottaa henkilö kiinni, mikäli toimenpide on välttämätön. Lain mukaan järjestyksenvalvoja on lisäksi oikeutettu ottamaan pois kiellettyjä esineitä tai aineita tietyissä laissa määritellyissä tilanteissa sekä käyttämään tarpeellisia voimakeinoja, jos niitä voidaan pitää puolustettavina. Lain järjestyksenvalvojatoimintaa käsittelevässä luvussa säädetään edellä mainittujen seikkojen lisäksi esimerkiksi järjestyksenvalvojan tunnuksesta ja asusta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa