Minilex - Lakipuhelin

Ilmaisuerehdys pätemättömyysperusteena


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Jos tahdonilmaisu on erhekirjoituksen tai muun erehdyksen johdosta poikennut tarkoitetusta, ei tahdonilmaisu sido sen antajaa, mikäli se, jolle tahdonilmaisu oli kohdistettu, oli tietoinen erehdyksestä. Tietoisuuteen rinnastetaan se, että tahdonilmaisun vastaanottajan olisi pitänyt tietää erehdyksestä. Sitomattomuus ei siis edellytä tosiasiallista tietämistä vaan vähempikin ”olisi pitänyt tietää” riittää aikaansaamaan sitomattomuuden.

Erhekirjoitusta käsittelevä pykälä sisältää myös vanhahtavan kohdan, jossa tahdonilmaisu muuttuu sähköttämisen tai lähetin käyttämisen seurauksena. Tällöin muuttunut tahdonilmaisu ei sido lähettäjää, vaikka tahdonilmaisun vastaanottaja olisi ollut vilpittömässä mielessä. Edellytyksenä kuitenkin on, että tahdonilmaisun lähettäjä viivytyksettä korjaa virheen saatuaan siitä tiedon. Ellei virhettä korjata ilman aiheetonta viivytystä, tahdonilmaisu sitoo sellaisenaan. Lainkohta ei nykymaailmassa saa juurikaan käytännön merkitystä, sillä mainitut viestintätavat ovat jääneet historiaan.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa