Minilex - Lakipuhelin

Ilmaisuerehdys pätemättömyysperusteena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos tahdonilmaisu on erhekirjoituksen tai muun erehdyksen johdosta poikennut tarkoitetusta, ei tahdonilmaisu sido sellaisena sen antajaa, mikäli se, jolle tahdonilmaisu oli kohdistettu, oli tietoinen erehdyksestä. Tietoisuuteen rinnastetaan se, että tahdonilmaisun vastaanottajan olisi pitänyt tietää erehdyksestä. Sitomattomuus ei siis edellytä tosiasiallista tietämistä vaan se, että vastapuolen olisi pitänyt tietää erehdyksestä, riittää aikaansaamaan sitomattomuuden.

Erhekirjoitusta käsittelevä pykälä laissa varallisuusoikeudellisista oikeustoimista sisältää myös vanhahtavan kohdan, jossa tahdonilmaisu muuttuu sähköttämisen tai suullisen lähetin käyttämisen seurauksena. Tällöin sisällöltään muuttunut tahdonilmaisu ei sido lähettäjää, vaikka tahdonilmaisun vastaanottaja olisi ollut vilpittömässä mielessä, eli hän ei tiennyt eikä hänen olisi pitänyt tietää, ettei tahdonilmaisu vastaa alkuperäistä tahdonilmaisua. Edellytyksenä kuitenkin on, että tahdonilmaisun lähettäjä viivytyksettä korjaa virheen saatuaan siitä tiedon. Ellei virhettä korjata ilman aiheetonta viivytystä, tahdonilmaisu sitoo sellaisenaan. Lainkohta ei nykymaailmassa saa juurikaan käytännön merkitystä, sillä mainitut viestintätavat ovat jääneet historiaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa