Minilex - Lakipuhelin

Henkilövahinko: Psyykkisen tilan häiriintyminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Henkilövahinko saattaa ilmetä fyysisenä, mutta myös psyykkisenä muutoksena henkilön terveydentilassa. Psyykkinen haitta voi ilmetä esimerkiksi syvänä järkytyksenä, univaikeuksina tai masennuksena. Tällainen psyykkisen tilan häiriintyminen voi kehittyä sairauden tai ruumiinvamman yhteydessä tai niistä riippumatta. Fyysisestä henkilövahingosta riippumaton psyykkinen haitta voi syntyä esimerkiksi siten, että henkilö on vähällä joutua vakavaan onnettomuuteen ja traumatisoituu sen vuoksi.

Psyykkisen tilan häiriintyminen saattaa johtua itse vahingon kärsijää kohdanneesta teosta tai laiminlyönnistä, taikka toiselle henkilölle aiheutuneesta henkilövahingosta. Psyykkinen vahinko voi tulla korvattavaksi niin tilapäisenä kuin pysyvänä haittana, riippuen siitä kuinka pitkään sen uskotaan säilyvän vahingon kärsineen piinana.

Psyykkisen tilan häiriintymisen korvattavuuden edellytyksenä on, että se on näytettävissä toteen lääketieteellisin keinoin. Lisäksi edellytetään, että aiheutunut henkilövahinko on syy-yhteydessä korvausvastuuseen johtavaan tekoon, toimintaan tai laiminlyöntiin. Syy-yhteyden todistamista hankaloittavana tekijänä on se, että psyykkiset haitat saattavat kehittyä aikojen kuluessa ja ilmetä vasta kauan vahinkotapahtuman jälkeen. Tämän vuoksi syy-yhteyden selvittämiseen saatetaan tarvita tutkimuksia ja lääkärinlausuntoja.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa