Minilex - Lakipuhelin

Henkilövahinko: Läheisen hoitaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos henkilövahingon kärsineen aviopuoliso, lapset, vanhemmat, tai jotkut näihin rinnastettavat vahingon kärsijälle erityisen läheiset henkilöt hoitavat vahingon kärsijää, heillä on erityisestä syystä oikeus saada kohtuullinen korvaus ansionmenetyksestä sekä niistä tarpeellisista kuluista, joita heille hoitamisen perusteella aiheutuu. Myös muut vahingosta johtuvat toimenpiteet voivat tulla korvattaviksi, mikäli ne edistävät henkilövahingon kärsineen tervehtymistä tai kuntoutumista.

Tämä säännös on poikkeus siitä vahingonkorvausoikeuden pääsäännöstä, jonka mukaan oikeus vaatia korvauksia kuuluu sille, joka on vahingon välittömästi kärsinyt. Vahingon kärsijän läheisiä pidetään tässä tapauksessa välillisinä vahingon kärsijöinä, joten heillä on sen perusteella oikeus korvauksiin.

Lain tarkoittamana korvausoikeuden perustavana erityisenä syynä voidaan pitää esimerkiksi vamman vaikeusastetta, taikka sitä että vahingon kärsijä oli lapsi tai kehitysvammainen. Tällöinhän vahingon kärsijä tarvitsee usein erityistä huolenpitoa, mistä aiheutuu läheisille tavanomaista enemmän kustannuksia. Erityisen syyn olemassaolo harkitaan tapauskohtaisesti.

Korvausta vahingon kärsijän hoitamisesta voidaan maksaa enintään siihen saakka, kun tämän terveydentila on vakiintunut. Erityisesti välittömästi vahinkotapahtuman jälkeen sekä vahingon kärsijän akuutin toipumisvaiheen aikana syntyneet kustannukset tulevat ilman muuta korvattaviksi.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa