Minilex - Lakipuhelin

Henkilövahinko: Kosmeettinen haitta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Henkilövahingon johdosta vahingon kärsijälle voi aiheutua erilaisia kosmeettisia eli ulkonäköön liittyviä haittoja. Nämä tulevat korvattaviksi pysyvänä haittana. Korvattaviksi saattavat tulla esimerkiksi rumentava arpi, kehonosan typistymä taikka ryhtivirhe. Korvausta määrättäessä otetaan huomioon esimerkiksi vahingonkärsijän ikä, kosmeettisen haitan laajuus, muoto, näkyvyys ja muut vastaavat seikat.

Korvaus voidaan tapauskohtaisesti määrätä tavanomaista suuremmaksi, jos kosmeettisesta haitasta aiheutuu vahingon kärsijän elämänlaadun heikkeneminen erityisen voimakkaasti. Mitä näkyvämmästä ja toimintakykyyn vaikuttavasta haitasta on kyse, sitä todennäköisemmin korvausta korotetaan. Elämänlaadun heikkenemisellä tarkoitetaan sitä, ettei vahingon kärsijä kykene enää nauttimaan elämästä samalla tavalla kuin ennen vahinkotapahtumaa. Kyse voi olla esimerkiksi rumentavan arven aiheuttamasta syrjityksi tulemisesta, tai harrastusmahdollisuuksien estymisestä kehonosan menetyksen vuoksi.

Korvaus suoritetaan tavanomaisesti kertakorvauksena. Kuitenkin jos korvauksen suorittamista kokonaan tai osittain toistuvina suorituksina pidetään tarkoituksenmukaisena, voidaan päättää korvauksen suorittamisesta tällä tavalla. Toistuvien suoritusten tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa huomioidaan vahingon kärsijän olosuhteet, korvauksen määrä ja korvauksesta vastuussa olevan varallisuusolot.

Vaikka kosmeettinen haitta poikkeuksellisesti parantuisi ajan myötä, kertakorvauksena suoritettua korvausta ei peritä takaisin vahingon kärsijältä. Myöskään jo maksettuja toistuvia korvaussuorituksia ei peritä takaisin, mutta korvausten suorittaminen saatetaan lopettaa tykkänään. Jos jo korvausta määrättäessä tiedetään ettei haitta tule jäämään pysyväksi, sitä ei alunperinkään korvata pysyvänä vaan tilapäisenä haittana.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa