Minilex - Lakipuhelin

Henkilövahinko: Hautauskulut

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kun henkilö on saanut surmansa vahinkotapahtuman johdosta, menehtyneen hautaamisesta huolehtinut henkilö on oikeutettu saamaan kohtuullisen korvauksen hautaamisesta johtuneista kustannuksista. Lisäksi surmansa saaneen lapsilla, aviopuolisolla ja vanhemmilla, sekä muulla näihin rinnastettavalla surmansa saaneelle erityisen läheisellä henkilöllä on oikeus kohtuulliseen korvaukseen heille aiheutuneista hautaamiseen liittyvistä kustannuksista.

Korvaus hautauskuluista ja muista hautaamiseen liittyvistä kustannuksista käsittää tarpeellisten ja välttämättömien menojen korvaamisen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ruumisarkun, hautapaikan ja hautakiven hankkimisesta aiheutuvien kustannusten korvaamista ottamalla huomioon surmansa saaneen elinaikaiset olosuhteet. Myös matkakulut hautajaisiin, sekä suruvaatteiden ja kukkalaitteiden hankintakustannukset tulevat yleensä korvattaviksi.

Hautaukseen liittyvät kustannukset korvataan vain kohtuulliseen määrään asti. Kyse ei siis välttämättä ole täydestä korvauksesta. Kustannukset arvioidaan muun muassa sen mukaan, minkä suuruisia kuluja kyseisenlaisissa tapauksissa yleensä aiheutuu ja miten hautauksen suhteen olisi todennäköisesti menetelty, jos henkilö olisi kuollut luonnollisesti. Jos menehtyneen kunniaksi järjestetään poikkeuksellisen kalliit ja hienot hautajaismenot, niistä aiheutuneet kulut eivät siis tule kokonaisuudessaan korvattaviksi.

Hautauskulujen korvaamista koskevat säännökset ovat poikkeus siitä pääsäännöstä, että vahingonkorvauksiin on oikeutettu vain vahingon välitön uhri. Kun vahingon kärsijä on menehtynyt eikä tietenkään siksi kykene vaatimaan korvauksia, on perusteltua että oikeus vaatia korvauksia siirtyy hänen läheisilleen sekä hänen asioistaan huolehtineille tahoille.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »