Minilex - Lakipuhelin

Henkilövahinko: Elatuksen menetys

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Elatusvelvollinen tarkoittaa henkilöä, joka on lain nojalla velvoitettu toisen henkilön elättämiseen. Mikäli elatusvelvollinen tai muutoin toisen elatuksesta huolehtinut henkilö on saanut surmansa vahinkotapahtuman johdosta, elatukseen tai elatusapuun oikeutetulla, taikka muutoin surmansa saaneen elatuksen varassa olleella on oikeus korvaukseen elatuksen menetyksestä.

Elatuksen menetyksen perusteella korvauksen saajina voivat olla esimerkiksi menehtyneen puoliso ja lapset. Lapset voivat olla niin avioliitossa syntyneitä tai aviottomia lapsia, ottolapsia kuin kuolinhetkellä vielä syntymättömiä lapsia. Myös kuka tahansa muu henkilö, joka tosiasiallisesti oli menehtyneen elatuksen varassa, on oikeutettu korvaukseen. Elatusvelvollisuuden ei tarvitse perustua lakiin, jotta se oikeuttaisi korvauksiin. Täten myös esimerkiksi surmansa saaneen avopuolisolla tai vanhemmalla voi olla oikeus saada korvausta elatuksen menetyksestä.

Korvaus elatuksen menetyksestä määrätään ottamalla huomioon, missä määrin korvaukseen oikeutettu olisi todennäköisesti saanut elatusta surmansa saaneelta ja mitä hän kohtuuden mukaan tarvitsee vastaisuudessa elatukseensa. Elatuksen tarvetta määriteltäessä huomioidaan lisäksi korvaukseen oikeutetun mahdollisuudet hankkia itse elatuksensa ansiotyöllä ja muut asiaan vaikuttavat olosuhteet.

Jos henkilö saa kuolintapauksen johdosta etuuksia kuten perhe-eläkettä, nämä vähennetään hänelle tulevasta korvauksesta. Jos elatuksen määrä on vahvistettu esimerkiksi tuomiolla, tämä määrä otetaan lähtökohdaksi korvausta arvioitaessa.

Korvaukseen oikeutettu ei ole velvollinen osoittamaan, että surmansa saanut oli eläessään huolehtinut elatuksesta. Keskeistä on, että menehtynyt oli eläessään velvoitettu elatukseen ja että hän tosiasiallisesti oli siihen kyennyt. Elatuksen menettämisestä tuomittava korvaus määrätään suoritettavaksi lähtökohtaisesti toistuvina suorituksina siltä ajalta, jona elatukseen oikeutettu todennäköisesti saisi elatusta. Korvaus voidaan määrätä myös kokonaan tai osittain kertakorvauksena jos sitä pidetään tapauksessa tarkoituksenmukaisena.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »