Minilex - Lakipuhelin

Hallitustasolla tarkoitetaan presidenttiä ja valtioneuvostoa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Valtion hallitustasolla toimivat tasavallan presidentti ja valtioneuvosto. Valtioneuvostoon kuuluu pääministeri ja muita ministereitä. Muiden ministerien määrä vaihtelee. Valtioneuvostoa kutsutaan myös hallitukseksi.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvosto yhdessä käyttävät hallitusvaltaa, joka näille on perustuslaissa annettu. Valtioneuvoston ja presidentin tehtävät eivät kuitenkaan ole samat. Tasavallan presidentti on valtion päämies, jonka Suomen kansa valitsee suorilla ja välittömillä vaaleilla. Tasavallan presidentin tehtäviin kuuluu edustaa Suomea muihin valtioihin nähden, toimia puolustusvoimien ylipäällikkönä sekä johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa hallituksen kanssa. Suomen korkeimpien virkamiesten, kuten oikeuskanslerin ja valtakunnansyyttäjän, sekä korkeimman oikeuden tuomareiden virkaan nimittämiset kuuluvat myös tasavallan presidentille. Lisäksi presidentillä on asetuksenantovaltaa.Jos presidentti ei kykene hoitamaan tehtäviään tai hän on muuten estynyt tehtäviensä hoidossa, toimii hänen sijaisenaan Suomen pääministeri.

Valtioneuvostolle kuuluvat perustuslaissa erikseen säädetyt tehtävät sekä ne muut hallitus- ja hallintoasiat, jotka on säädetty valtioneuvoston tai ministeriön päätettäväksi tai joita ei ole osoitettu tasavallan presidentin tai muun viranomaisen toimivaltaan. Valtioneuvostolle kuuluu siis hallinnollinen yleistoimivalta. Jos ei tiedetä, minkä viranomaisen tulisi asiasta päättää, katsotaan asian kuuluvan valtioneuvoston päätettäväksi. Tällaiset asiat, joissa toimivalta päättää jostakin asiasta ei kuulu millekään taholle, ovat erittäin harvinaisia. Valtioneuvosto myös panee täytäntöön presidentin päätökset.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa