Minilex - Lakipuhelin

Hallituksen jäsenen osallisuus toimenpiteisiin

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiön hallituksen jäsenen vahingonkorvausvastuun edellytyksenä on myötävaikuttaminen vastuun perustana olevaan toimenpiteeseen. Hallituksen jäsenen ei tarvitse osallistua kaikkiin hallituksen kokouksiin, mutta passiivisuus tai jatkuvat poissaolot saattavat synnyttää vastuun muiden tekemistä päätöksistä. Jos poissaolo johtuu ylivoimaisesta tapahtumasta, hallituksen jäsen vapautuu pääsääntöisesti vastuusta.

Kaikki hallituksen kokouksessa päätöstä kannattaneet hallituksen jäsenet ovat osallistuneet päätöksen tekemiseen, vaikka heidän äänillään ei olisi ollut merkitystä lopullisen tuloksen kannalta. Mikäli hallituksen jäsen on äänestänyt päätöstä vastaan, hän ei lähtökohtaisesti joudu vahingonkorvausvastuuseen siitä päätöksestä, jonka hallituksen enemmistö on asiassa tehnyt.

Joissakin tilanteissa on mahdollista, että pelkkä päätöksen vastustaminen ei vielä vapauta hallituksen jäsentä vastuussa, vaan tämän lisäksi voidaan edellyttää aktiivisia toimenpiteitä vahingon välttämiseksi. Toimenpiteiden riittävyys arvioidaan yksittäistapauksellisesti objektiivisen mittapuun mukaan.

Tilanteesta riippuen asian virheellisyys voidaan edellyttää saatettavan osakeyhtiön johdon, tilintarkastajien, yhtiökokouksen tai viranomaisten tietoon. Vahingonkorvausvastuun syntymisen kannalta pelkkä pöytäkirjamerkintä ei ole ratkaiseva, vaan merkityksellistä on tosiasiallinen äänestäminen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »