Minilex - Lakipuhelin

Esinevahinkoon liittyvän arvonalennuksen määrittäminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun esinevahinkona tulee korvattavaksi esineen arvon alentuminen vahinkotapahtuman vuoksi, arvon alentuminen on mahdollista määritellä useiden erilaisten laskentatapojen avulla. Laissa ei ole säädetty mitään laskukaavaa tai määrätty laskuperusteita joita olisi noudatettava, vaan arvonalentumisen laskutapa määritetään tapauskohtaisesti esineestä, sen käyttötarkoituksesta sekä muista olosuhteista riippuen. Tapaukseen soveltuvan arvonlaskentatavan valinnassa huomioidaan erityisesti kanne sekä todistelu.

Korvauksen perusteena voidaan käyttää esimerkiksi esineen myyntiarvon alentumista, jota sovelletaan erityisesti myytäväksi tarkoitettuihin esineisiin. Jos esineen myyntihinta on alentunut verrattuna siihen hintaan jonka esineestä olisi voinut saada myymällä sen ennen vahinkotapahtumaa, näiden kahden myyntihinnan välinen erotus tulee korvattavaksi arvonalennuksena.

Kun korvauksen perusteeksi otetaan esineen käyttöarvo, esineen arvo määritetään sen käytettävyyden perusteella. Täten arvonalentumisena pidetään esineen käytettävyyden heikkenemistä. Kyseessä ei silloin yleensä ole myytäväksi tarkoitettu esine, vaan esimerkiksi elinkeinotoiminnassa tarpeellinen käyttöesine.

Jos esine vahingoittuu sillä tavoin, että sen entistäminen edellyttää osien vaihtamista tai korjaamista, arvonalentuminen voidaan määrittää jälleenhankinta-arvon perusteella. Tällöin korvauksen perusteena on se määrä, joka esineen ennallistamiseen on välttämättä käytettävä.

Arvonalennuskorvaus voi pohjautua myös esineen tuottoarvon alentumiseen, mikäli esineen tuotto tulee vahinkotapahtuman vuoksi vastaisuudessa vähenemään. Saamatta jäävä tuotto tulee korvata vahingon kärsijälle.

 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa