Minilex - Lakipuhelin

Esinevahinko korvataan täyteen määräänsä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun vahinkoa on aiheutettu irtaimelle esineelle, noudatetaan täyden korvauksen periaatetta. Sen mukaan vahingon kärsijä on saatettava sellaiseen taloudelliseen asemaan, jossa hän olisi mikäli vahinkoa ei olisi sattunut. Täyden korvauksen vastapainona toimii rikastumisen kiellon periaate, jonka mukaan vahingon kärsijän ei tule toisaalta saada myöskään ylimääräistä hyötyä vahingonkorvauksesta.

Korvattavaksi voi tulla ainoastaan todellinen vahinko, eli sellainen vahinko jonka olemassaolo on luotettavasti osoitettavissa. Mikäli vahingoittunut esine korjataan käyttökelpoiseksi, vahingonkorvauksen perusteeksi katsotaan esineen korjauksesta aiheutuneet laskut. Vahingon kärsijän onkin hyvä säilyttää kaikki esineen entistämiseen liittyvät kuitit ja muut tositteet, jotta aiheutuneen vahingon määrä on helpommin todistettavissa korvausvaatimusten pohjaksi.

Vahingon kärsijä on oikeutettu saamaan korvausta esineen korjauskustannusten lisäksi myös muista hänelle aiheutuneista kuluista. Tällöin korvausmäärän laskemisen perusteena toimivat pääasiallisesti esineen korjaukseen liittyvät normaalit menotositteet. Nämä onkin syytä säilyttää huolellisesti. Mikäli esine on tuhoutunut tai kadonnut kokonaan, esinevahinkona korvataan esineen arvo. Laissa ei ole säädetty, miten esineen arvo on määriteltävä. Arvo määritetään siis tapauskohtaisesti, esimerkiksi esineen myyntihinnan tai käyttöarvon perusteella.

Esinevahingon yhteydessä vahingon kärsijä voi saada korvausta myös esineen arvon alentumisesta. Arvonalennuksella tarkoitetaan määrää, jolla esineen arvo alittaa korjauksen jälkeenkin ennen vahinkotapahtumaa olleen arvon. Vahingon kärsijä voi saada korvausta myös esinevahingon aiheuttamasta tulojen tai elatuksen vähentymisestä. Tällainen voi olla tilanne esimerkiksi, jos vahingon kärsijä ei pääse käyttämään vahingoittunutta kulkuvälinettä tulonhankintatoiminnassaan.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa