Minilex - Lakipuhelin

Erityisen läheisen henkilön oikeus korvaukseen toisen vahingosta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vahingonkorvausoikeudessa lähtökohtana on se, että vain vahingon välittömät seuraukset kärsineellä taholla on oikeus vaatia korvausta vahingon aiheuttajalta. Eräissä poikkeustilanteissa oikeus vaatia korvauksia voi siirtyä toisellekin taholle, kuten esimerkiksi vahingon kärsijän erityisen läheiselle henkilölle.

Erityisen läheisellä henkilöllä tarkoitetaan ainakin sellaisia ihmisiä, jotka kuuluvat henkilön perhepiiriin, kuten lapsia, aviopuolisoa ja vanhempia. Tähän piiriin on usein liitetty myös avopuolisot ja rekisteröidyssä parisuhteessa elävät henkilöt. Myös esimerkiksi sisaruksia, ystäviä tai muita henkilöitä saatetaan pitää erityisen läheisinä henkilöinä, mutta tällainen arviointi tapahtuu aina tapauskohtaisesti. Olennaista on se, kuinka läheinen suhde vahingon kärsijän ja toisen henkilön välillä tosiasiassa oli.

Erityisen läheisellä henkilöllä on oikeus saada korvausta tarpeellisista kuluista sekä ansionmenetyksestä, jos hän on huolehtinut vahingon kärsijälle aiheutuneen henkilövahingon hoitamisesta. Usein läheinen on joku sellainen vahinkoa kärsineen läheisyydessä elävä henkilö, joka on pitänyt hänestä huolta. Korvattavaksi voivat tulla esimerkiksi kustannukset, joita erityisen läheiselle henkilölle aiheutuu kun hän vierailee sairaalassa tai muussa hoitolaitoksessa vahingon kärsijän luona.

Jos vahingon kärsijä on saanut surmansa vahinkotapahtumasta, erityisen läheinen henkilö voi vaatia korvausta kärsimyksestä, mikäli kuolema aiheutettiin tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta, ja korvauksen tuomitsemista pidetään kohtuullisena olosuhteisiin nähden. Korvausta voidaan vaatia myös tarpeellisista hautauskustannuksista.

Erityisen läheinen henkilö voi olla myöskin joku, joka on ollut riippuvainen vahingon kärsijän tarjoamasta elatuksesta. Näin ollen jos vahingon kärsijä on saanut surmansa, edellä mainittu henkilö voi vaatia korvauksia elatuksen menetyksestä. Kyseessä ei tarvitse olla verisukulainen tai biologinen lapsi, vaan korvauksia voi vaatia kuka tahansa joka oli tosiasiallisesti menehtyneen elatuksen varassa. Ei edellytetä myöskään, että elatusvelvollisuus olisi perustunut lakiin.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa