Minilex - Lakipuhelin

Enemmistöperiaate osakeyhtiössä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Enemmistöperiaatetta noudatettaessa päätösten tekemiseen ei tarvita yksimielisyyttä eli sitä, että jokainen äänivaltainen osakas kannattaa päätöstä, vaan osakkaiden enemmistö riittää. Vähämerkityksisiä päätöksiä voidaan tehdä myös osakeyhtiön hallituksessa, missä myös noudatetaan enemmistöperiaatetta jollei yhtiöjärjestyksestä muuta johdu. Enemmistöperiaate mahdollistaa suuremman osakasmäärän osakeyhtiöissä kuin yksimielisyyteen perustuva järjestelmä, jossa päätösten teko suurella osakasmäärällä olisi käytännössä mahdotonta; yksikin osakas pystyisi estämään muiden kannattaman päätöksen.

Enemmistöperiaatetta voidaan noudattaa kahdella eri tavalla. Nämä ovat ”euro ja ääni” –periaate ja ”jäsen ja ääni” –periaate. Osakeyhtiöissä noudatetaan yleensä ”euro ja ääni” –periaatetta, tai paremminkin ”osake ja ääni” –periaatetta, ja näin ollen osakkaan äänivalta lisääntyy ja vähenee yleensä samassa suhteessa kuin hänen omistamiensa osakkeiden määrä.

”Osake ja ääni” –periaate on sijoittajalle edullinen siten, että sijoittaja saa osakeyhtiössä vaikutusvaltaa sijoituksensa suhteessa. Sijoittaminen on lähtökohtaisesti riskialtista, mutta lisää sijoittaessaan sijoittaja saa myös lisää äänivaltaa, mitä hän voi käyttää riskien hallitsemiseen ja rajoittamiseen. Paljon osakkeita omistava osakas luonnollisesti kärsii suuremmat tappiot osakkeiden arvon romahtaessa tai osakeyhtiön ajautuessa konkurssiin. Kun sijoittajat näin ollen kantavat itse kustannukset päätöksistään ja pyrkivät välttämään tappiollisia toimia, voitaisiin ”euro ja ääni” –periaatteen väittää olevan  myös kansantaloudellisesti järkevä.

”Osake ja ääni” –periaatteesta voidaan monin tavoin poiketa yhtiöjärjestyksessä. Kun halutaan esimerkiksi osakeannilla kasvattaa osakeyhtiön pääomaa, on tavallista laskea liikkeelle osakesarjoja, jotka oikeuttavat osinkoon mutta eivät anna äänivaltaa, tai jotka antavat vähemmän äänivaltaa kuin yhtiön  ”tavallinen” osake. Tällöin osakeyhtiön päätösvaltasuhteet eivät muutu, tai ne muuttuvat vain vähän. Mikäli yhtiöjärjestyksessä ei ole poikettu "osake ja ääni" –periaatteesta, on päätökset osakeyhtiölain mukaan tehtävä äänten enemmistöllä. Lisää tietoa enemmistöperiaatteesta saat soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa