Minilex - Lakipuhelin

Elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset, päätökset ja yhdenmukaistetut menettelytavat

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Sellaiset elinkeinonharjoittajien ja elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien väliset sopimukset, päätökset sekä yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on merkittävästi estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai joista seuraa, että kilpailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääristyy, ovat kiellettyjä. Tällaisia yritysten järjestelyitä kutsutaan usein kartelleiksi.

Riittävänä sopimuksena pidetään sitä, että yritykset ovat ilmaisseet yhteisen aikomuksensa käyttäytyä markkinoilla määrätyllä tavalla. Sopimuksen ei tarvitse olla sitova, kirjallinen tai olla täytäntöön pantavissa. Myös suulliset tai hiljaiset sopimukset katsotaan yhtä lailla kielletyksi. Merkitystä annetaan osapuolien toiminnan vaikutuksille.

Sopimukseen rinnastettavalla yhdenmukaisella menettelytavalla tarkoitetaan elinkeinonharjoittajien yhteisiä toimia, jotka vähentävät kilpailua ja siihen kuuluvaa epävarmuutta markkinoilla. Elinkeinonharjoittajien yhdenmukaistetut menettelytavat eivät ole edenneet sopimukseksi asti, mutta yhteistyöllä pyritään tietoisesti korvaamaan kilpailun riskit.

Suomessa elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset, jotka haittaavat merkittävästi kilpailua, ovat siis kiellettyjä. Jos esimerkiksi kartelli paljastuu, odottaa kartelliin osallistuneita tahoja mahdollisesti hyvinkin suuret sanktiot. Kartelliin osallistuneille voidaan esimerkiksi määrätä maksamaan seuraamusmaksun ja lisäksi korvaamaan kartellista aiheutuneet vahingot vahingonkärsijöille. Suomessa kilpailua valvoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto, ja esimerkiksi seuraamusmaksujen suuruudesta päättää lopullisesti markkinaoikeus.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »