Minilex - Lakipuhelin

Avoin yhtiö on oikeushenkilö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimessa yhtiössä yhtiömiehet harjoittavat yhtiösopimuksen perusteella elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Avoin yhtiö on sen yhtiömiehistä erillinen itsenäinen oikeushenkilö. Oikeushenkilö eli juridinen henkilö on sellainen henkilöiden tai pääomien yhteenliittymä, jolla voi olla oikeuksia ja johon voi kohdistua velvollisuuksia. Oikeushenkilö ei synny itsestään, vaan se tarvitsee syntyäkseen luonnollisen henkilön myötävaikutuksen. Avoimen yhtiön oikeushenkilöllisyys syntyy yhtiösopimuksella ja avoimen yhtiön perustamisilmoituksella kaupparekisteriin.

Oikeushenkilöllisyyden nojalla avoimella yhtiöllä on mahdollisuus oikeuksien hankkimiseen sekä sitoumuksien tekemiseen. Avoin yhtiö voi myös olla asianosaisena tuomioistuimessa tai jonkin muun viranomaisen luona.

Koska avoin yhtiö on oikeushenkilö, se voi tehdä oikeustoimia, kuten sopimuksia, yhtiön ulkopuolisten tahojen kanssa. Avoimen yhtiön on mahdollista tehdä oikeustoimia myös omistajiensa eli yhtiömiesten kanssa. Avoin yhtiö on samalla tavalla oikeutettu tai velvoitettu sovittuun asiaan riippumatta siitä, tekeekö se oikeustoimen yhtiön ulkopuolisen tahon vai yhtiömiehen kanssa.

Oikeushenkilö yhtiömiehenä

Sen lisäksi, että avoin yhtiö on oikeushenkilö, avoimen yhtiön yhtiömiehenä voi toimia oikeushenkilö. Avoin yhtiö muodostuu vähintään kahdesta tai useammasta yhtiömiehestä, jotka harjoittavat yhtiösopimuksen perusteella elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Yhtiömiehet voivat olla luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä. Yhtiömiehenä toimiva oikeushenkilö on vastaavanlainen oikeushenkilö, kuin avoin yhtiö itse on. Yhtiömiehenä toimiva oikeushenkilö voi siis hankkia oikeuksia ja tehdä sitoumuksia. Yhtiömiehenä toimiva oikeushenkilö voi myös olla asianosaisena tuomioistuimessa ja muun viranomaisen luona.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa