Minilex - Lakipuhelin

Avoin yhtiö omistusosuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimen yhtiön omistusosuudella tarkoitetaan yhtiömiehen yhtiöosuutta. Omistusosuuden omistamien tarkoittaa siis, että yhtiömies on oikeutettu osallistumaan yhtiön päätöksentekoon ja voitonjakoon. Omistusosuus tekee kuitenkin yhtiömiehen myös vastuulliseksi yhtiön veloista, koska avoimessa yhtiössä yhtiömiehet vastaavat yhtiön veloista koko omaisuudellaan.

Omistusosuus ei ole vapaasti myytävissä tai siirrettävissä, koska omistusosuuden luovutuksella ei ole merkitystä yhtiötä kohtaan, jolleivät kaikki yhtiömiehet anna luovutukselle suostumustaan. Omistusosuus voidaan kuitenkin tästä huolimatta ulosmitata yhtiömiehen konkurssissa.

Avoimen yhtiön yhtiösopimuksessa voidaan kuitenkin sopia yhtiöosuuden lunastamisesta. Lunastushinnan suuruuteen vaikuttaa varallisuuden arvo, joka yhtiömiehelle siirtyisi, jos yhtiön omaisuus jaettaisiin. Lunastamispäätöksen tekemisen jälkeen lunastamistarjous on esitettävä todistettavasti yhtiömiehelle. Jos yhtiömies ei vastaa tarjoukseen 14 päivän kuluessa, hänen katsotaan hyväksyneen sen. Lunastus on suoritettava 30 päivän kuluessa siitä, kun lunastustarjous on hyväksytty. Yhtiömiehen omistusosuuden lunastaminen on mahdollista, vaikka lunastamisesta ei olisi sovittu yhtiösopimuksessa, jos yhtiömies on irtisanonut yhtiösopimuksen ja jos kaikki yhtiömiehet suostuvat lunastukseen.

Omistusosuudet ovat samanarvoisia yhtiömiesten kesken. Kenelläkään ei voi olla siis ”arvokkaampaa” omistusosuutta. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa