Minilex - Lakipuhelin

Avoin yhtiö ja yhtiösopimus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimella yhtiöllä tarkoitetaan itsenäistä oikeushenkilöä, jossa vähintään kaksi tai kahta useampi harjoittaa yhtiösopimuksen perusteella yhdessä elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Avoimessa yhtiössä yhtiömiesten tulee laatia yhtiösopimus. Avoimen yhtiön yhtiösopimus tehdään tavallisesti kirjallisessa muodossa.

Yhtiömiesten tulee päivätä ja allekirjoittaa yhtiösopimus. Yhtiösopimuksen tulee sisältää tietyt laissa vaaditut tiedot. Yhtiösopimuksessa on mainittava ensinnäkin yhtiön toiminimi. Toiseksi siinä tulee mainita yhtiön kotipaikkana Suomessa toimivan kunnan nimi. Yhtiösopimuksessa mainittavia asioita ovat lisäksi yhtiön toimiala sekä yhtiömiehet. Yhtiösopimukseen on mahdollista ottaa myös muita yhtiön toimintaa koskevia määräyksiä. On katsottu, että yhtiösopimukseen voidaan esimerkiksi sisällyttää määräyksiä yhtiön tilikaudesta.

Yhtiösopimusta voidaan muuttaa. Yhtiösopimukseen tehtävä muutos on pätevä kuitenkin vain sellaisessa tilanteessa, jossa kaikki yhtiömiehet ovat yksimielisiä muutoksesta. Jos yhtiösopimusta muutetaan, sen muuttamista koskeva päätös tulee ilmoittaa viivytyksettä rekisteröitäväksi. Yhtiösopimuksen muuttamista koskevaa päätöstä ei ole lupa panna täytäntöön ennen kuin päätös on rekisteröity. Yhtiösopimuksen muutos on ilmoitettava rekisteröitäväksi sekä rekisteröitävä samaan aikaan täytäntöönpanotoimien kanssa, mikäli yhtiösopimukseen tehtävä muutos edellyttää täytäntöönpanotoimia, joista on tehtävä rekisteriin merkintä.

Yhtiömiesten tulee siis laatia, päivätä ja allekirjoittaa yhtiösopimus. Avoimen yhtiön yhtiösopimuksen tulee sisältää ainakin edellä mainitut tiedot, jotka on laissa säädetty yhtiösopimuksen vähimmäissisällöksi. Avoimeen yhtiöön ja yhtiösopimukseen liittyvistä asioista kannattaa keskustella tarkemmin lakimiehen kanssa. Lisätietoja aiheesta saat tarvittaessa alla olevasta lakipuhelimen numerosta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa