Minilex - Lakipuhelin

Avoin yhtiö ja yhtiömiesten määrä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vähintään kaksi yhtiömiestä

Avoimessa yhtiössä kaksi tai useampia henkilöitä harjoittavat kirjallisen yhtiösopimuksen perusteella yhdessä elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Avoimessa yhtiössä tulee siis lain mukaan olla vähintään kaksi yhtiömiestä. Yhtiömiehiä voi olla myös useampia kuin kaksi. Jokainen avoimen yhtiön yhtiömies vastaa yhtiön velvoitteista niiden täyteen määrään kuten omasta velastaan.

Tilapäisesti yksi yhtiömies

Pelkästään yhdellä yhtiömiehellä ei ole mahdollisuutta avoimen yhtiön perustamiseen eli avointa yhtiötä ei voi perustaa ns. yhden miehen yhtiönä. Avoin yhtiö voi kuitenkin tilapäisesti toimia yhden yhtiömiehen voimin, jos yhtiömiesten määrä vähenee yhteen kesken yhtiön toiminnan. Avoin yhtiö kuitenkin purkaantuu, jos yhtiömiesten lukumäärä ei ole vuoden kuluessa noussut vähintään kahteen. Purkaantuminen voidaan välttää esimerkiksi ottamalla yhtiöön uusi yhtiömies vuoden määräajan kuluessa.

Kuka voi toimia yhtiömiehenä avoimessa yhtiössä?

Yhtiösopimuksen osapuolina eli yhtiömiehinä tulee olla vähintään kaksi luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä. Luonnollisella henkilöllä tarkoitetaan tavallista yksittäistä ihmistä. Oikeushenkilö puolestaan tarkoittaa yhteisöä, jolla voi olla oikeuksia ja velvollisuuksia ja joka voi tehdä oikeustoimia. Esimerkiksi osakeyhtiö on oikeushenkilö. On myös katsottu, että esimerkiksi valtio ja kunnat voisivat toimia yhtiömiehinä. Silloin, kun oikeushenkilö on yhtiömiehenä, yhtiösopimuksen tekee oikeushenkilön puolesta oikeushenkilön toimivaltainen elin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa