Minilex - Lakipuhelin

Avoin yhtiö ja yhtiömies

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimessa yhtiössä tulee olla vähintään kaksi tai sitä useampia yhtiömiehiä, jotka harjoittavat yhtiösopimuksen perusteella yhdessä elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Ainoastaan yksi yhtiömies ei voi siten perustaa avointa yhtiötä.

Kuka voi toimia avoimen yhtiön yhtiömiehenä?

Avoimen yhtiön yhtiömiehet voivat olla joko luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä. Luonnollisella henkilöllä tarkoitetaan tavallista yksittäistä ihmistä. Alaikäinen tai vajaavaltainen henkilö voi toimia yhtiömiehenä edunvalvojansa kanssa. Oikeushenkilö puolestaan tarkoittaa yhteisöä, jolla voi olla oikeuksia ja velvollisuuksia ja joka voi tehdä oikeustoimia. Esimerkiksi osakeyhtiö on oikeushenkilö. On myös katsottu, että esimerkiksi valtio ja kunnat voisivat toimia yhtiömiehinä.

Yhtiömiehen oikeuksista

Jokaisella avoimen yhtiön yhtiömiehellä on oikeus hoitaa yhtiön asioita ilman toisen yhtiömiehen myötävaikutusta. Vain merkittäviin päätöksiin ja yhtiön toimialaan kuulumattomiin toimiin tarvitaan yhtiömiesten yksimielisyys. Yhtiömiehillä on siis edustamisoikeus, joka tarkoittaa oikeutta edustaa yhtiötä sekä kirjoittaa yhtiön toiminimi sen toimialaan kuuluvissa asioissa. Oikeus on henkilökohtainen eikä yhtiömies voi asettaa toista henkilöä sijaansa päättämään yhtiön asioista. Avoimen yhtiön yhtiömiehellä on lisäksi mm. oikeus pääoman nostamiseen yhtiöstä, kielto-oikeus ja tarkastusoikeus. Edellä mainitut oikeudet ovat pääsääntöjä, joita voidaan yhtiömiesten niin halutessa rajoittaa yhtiösopimuksessa.

Yhtiömiehen vastuista

Oikeuksien vastapainona avoimen yhtiön yhtiömiehillä on henkilökohtainen velkavastuu yhtiön velvoitteista. Avoimessa yhtiössä yhtiömiehet ovat niin sanottuja vastuunalaisia yhtiömiehiä, mikä tarkoittaa sitä, että he ovat vastuussa yhtiölle kuuluvista velvoitteista niiden täyteen määrään asti aivan kuten omasta velastaan. Vastuu on yhteisvastuullista, mikä taas tarkoittaa sitä, että yhtiömies vastaa myös yhtiökumppaninsa velasta tämän maksukyvyttömyystilanteessa. Velkoja voi esimerkiksi periä avoimen yhtiön velan kokonaisuudessaan yhdeltä yhtiömieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa