Minilex - Lakipuhelin

Avoin yhtiö ja yhtiömiehen eroaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimessa yhtiössä vähintään kaksi yhtiömiestä harjoittaa yhtiösopimuksen perusteella yhdessä elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Avoimen yhtiön yhtiömiehet vastaavat yhtiön velvoitteista niiden täyteen määrään niin kuin omasta velastaan. Lähtökohtaisesti yhtiömies vastaa niistä yhtiön veloista joita yhtiöllä oli yhtiömiehen liittyessä siihen. Tämän lisäksi yhtiömies vastaa tietysti myös niistä veloista, jotka yhtiö teki yhtiömiehen yhtiössä toimimisen aikana.

Yhtiömiehen eroaminen avoimesta yhtiöstä aiheuttaa erilaisia seurauksia sekä yhtiömiehen että avoimen yhtiön velvoitteisiin. Yhtiömiehen eroamisesta ei ole säädetty laissa suoraan. Yhtiömies voi erota yhtiöstä oman harkintansa mukaan, mutta yhtiömiehet voivat sopia keskenään myös siitä, että eroaminen voi tapahtua vain tiettyjen edellytysten täyttyessä taikka siitä, että yhtiömiehellä on tietyissä tapauksissa eroamisvelvollisuus. Avointa yhtiötä koskeva sääntely on siten pitkälti tahdonvaltaista ja yhtiömiesten kesken sovittavissa. Yhtiömiehelle kuuluva itsenäinen yhtiön edustamis- ja hallinnoimisoikeus päättyy kuitenkin yhtiömiehen erotessa yhtiöstä. Yhtiömiehen velkavastuu ei kuitenkaan välttämättä pääty eroamishetkellä.

Yhtiömies on vastuussa yhtiöstä eroamisensa jälkeen syntyneestä velvoitteesta, jollei velkoja tiennyt, että yhtiömies oli eronnut yhtiöstä ennen velvoitteen syntymistä. Tällaisessa tilanteessa velkoja voi siis vaatia yhtiömieheltä sellaisen velan maksamista, joka on todellisuudessa syntynyt hänen eroamisensa jälkeen.

Yhtiömiehen vastuun kannalta keskeistä on se, onko yhtiömiehen eroamisesta tehty merkintää kaupparekisteriin ja onko se kuulutettu. Yhtiömiehen vastuu päättyy siihen, kun hänen eronsa avoimesta yhtiöstä on merkitty kaupparekisteriin ja merkintä on kuulutettu. Tämän jälkeen yhtiömies ei voi olla enää vastuussa sellaisista yhtiön velvoitteista, jotka ovat syntyneet kaupparekisterimerkinnän ja kuulutuksen jälkeen. Sillä, tiesikö velkoja tosiasiassa yhtiömiehen erosta, ei ole merkitystä.

Yhtiömies on kuitenkin kaupparekisterimerkinnän ja kuulutuksen jälkeenkin vielä vastuussa sellaisista yhtiön velvoitteista ja veloista, jotka ovat erääntyneet ennen kuin yhtiömies on vapautunut vastuustaan. Hän on siis edelleen vastuussa hallinta-aikanaan syntyneistä vastuista suhteessa yhtiön ulkopuolisiin tahoihin. Vastuu koskee kaikkia velvoitteita, eikä velvoitteiden syntymistavalla ole merkitystä. 

Yhtiömiehen eroamisen rekisteröinti on yhtiömiehen vastuun katkaisemisen lisäksi tärkeää myös yhtiön kannalta. Tämä on keskeistä siksi, ettei eronnut yhtiömies voi enää esiintyä yhtiömiehenä ja siten tehdä yhtiötä sitovia toimia eroamisensa jälkeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa