Minilex - Lakipuhelin

Avoin yhtiö ja yhtiömiehen ero

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimessa yhtiössä vähintään kaksi yhtiömiestä harjoittaa yhtiösopimuksen perusteella yhdessä elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Avoimen yhtiön yhtiömiehet vastaavat yhtiön velvoitteista niiden täyteen määrään niin kuin omasta velastaan. Lähtökohtaisesti yhtiömies vastaa niistä yhtiön veloista joita yhtiöllä oli yhtiömiehen liittyessä siihen. Tämän lisäksi yhtiömies vastaa tietysti myös niistä veloista, jotka yhtiö teki yhtiömiehen yhtiössä toimimisen aikana.

Yhtiömiehen velkavastuu eron jälkeen

Avoimen yhtiön yhtiömiehen on mahdollista erota avoimesta yhtiöstä. Tällöin hänen velkavastuunsa ei kuitenkaan välttämättä täysin pääty eroamisen hetkellä. Yhtiömies on vastuussa yhtiöstä eroamisensa jälkeen syntyneestä velvoitteesta, jollei velkoja tiennyt, että yhtiömies oli eronnut yhtiöstä ennen velvoitteen syntymistä. Tällaisessa tilanteessa velkoja voi siis vaatia yhtiömieheltä sellaisen velan maksamista, joka on todellisuudessa syntynyt hänen eroamisensa jälkeen. On katsottu, että vastuu yhtiömiehen yhtiöstä eroamisen jälkeen syntyneistä velvoitteista koskee tavallisesti sopimukseen perustuvaa vastuuta. Täten esimerkiksi vahingonkorvausvastuu jää pääsääntöisesti sen ulkopuolelle.

Yhtiömiehen vastuu päättyy siihen, kun hänen eronsa avoimesta yhtiöstä on merkitty kaupparekisteriin ja merkintä on kuulutettu. Tämän jälkeen yhtiömies ei voi olla enää vastuussa sellaisista yhtiön velvoitteista, jotka ovat syntyneet kaupparekisterimerkinnän ja kuulutuksen jälkeen. Sillä, tiesikö velkoja tosiasiassa yhtiömiehen erosta, ei ole merkitystä.

Yhtiömies on kuitenkin kaupparekisterimerkinnän ja kuulutuksen jälkeenkin vielä vastuussa sellaisista yhtiön velvoitteista ja veloista, jotka ovat erääntyneet ennen kuin yhtiömies on vapautunut vastuustaan. Hän on siis edelleen vastuussa hallinta-aikanaan syntyneistä vastuista suhteessa yhtiön ulkopuolisiin tahoihin. Vastuu koskee kaikkia velvoitteita, eikä velvoitteiden syntymistavalla ole merkitystä. 

Tahdonvaltainen sääntely

Tärkeää on huomata se, että yhtiömiehen eroamista ei säännellä laissa eli yhtiömiehet voivat halutessaan sopia eroamisesta haluamallaan tavalla. Eroavan yhtiömiehen tulee kuitenkin ottaa huomioon eroamisen vaikutukset velkavastuuseensa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa