Minilex - Lakipuhelin

Avoin yhtiö ja vastuunalainen yhtiömies

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimessa yhtiössä on oltava vähintään kaksi yhtiömiestä, jotka harjoittavat yhtiösopimuksen perusteella elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Yhtiömiehet voivat olla joko luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä. Edellä mainitusta henkilöllisyydestä riippumatta kaikki avoimen yhtiön yhtiömiehet ovat niin sanottuja vastuunalaisia yhtiömiehiä. Vastuunalaisuus tarkoittaa sitä, että yhtiömies on vastuussa yhtiön veloista ja muista velvoitteista koko omaisuudellaan niin omasta kuin yhtiökumppaniensa puolesta. Vastuunalainen yhtiömies ei ole lakitekstissä käytössä oleva termi, vaan lainsäädännössä avoimen yhtiön vastuunalaista yhtiömiestä nimitetään vain yhtiömieheksi.

Yhtiömiehen oikeudet

Avoimen yhtiön yhtiömiehellä on laajat oikeudet yhtiötä koskevissa asioissa. Avoimessa yhtiössä jokaisella yhtiömiehellä on lähtökohtaisesti oikeus hoitaa yhtiön asioita ilman toisen yhtiömiehen suostumusta. Vain merkittäviin päätöksiin ja yhtiön toimialaan kuulumattomiin toimiin tarvitaan yhtiömiesten yksimielisyys. Avoimen yhtiön jokaisella yhtiömiehellä on myös edustusoikeus yhtiön toimialaan kuuluvissa asioissa ja myös oikeus pääoman nostamiseen yhtiöstä. Avoimen yhtiön yhtiömiehellä on lisäksi mm. kielto-oikeus ja tarkastusoikeus. Edellä mainitut oikeudet ovat pääsääntöjä, joita voidaan yhtiömiesten niin halutessa rajoittaa yhtiösopimuksessa.

Yhtiömiehen velvollisuudet

Laajojen oikeuksien vastapainona avoimen yhtiön yhtiömiehillä on laaja vastuu, jonka keskeinen sisältö on vastuu yhtiön veloista ja muista velvoitteista. Jokainen avoimen yhtiön yhtiömies vastaa omasta ja toisten yhtiömiesten puolesta kaikista avoimen yhtiön velvoitteista niiden täyteen määrään kuin omistaan. Yhtiömiesten vastuu on lisäksi yhteisvastuullista. Yhteisvastuullisuus tarkoittaa sitä, että yhtiömies voi joutua vastaamaan yhtiökumppaninsa velan osuudesta, jos yhtiökumppani on maksukyvytön. Velkoja voi esimerkiksi periä avoimen yhtiön velan kokonaisuudessaan yhdeltä yhtiömieheltä.

Tahdonvaltainen lainsäädäntö

Avoimiin yhtiöihin liittyvissä asioissa täytyy muistaa se, että suurilta osin lainsäädäntö on tahdonvaltaista. Tahdonvaltaisuuden nojalla yhtiömiehet voivat sopia avointa yhtiötä koskevista asioista myös laista eriävällä tavalla, esimerkiksi yhtiömiesten oikeuksia rajoittavasti. Lisätietoa ja vastauksia kysymyksiin voit löytää Minilexin artikkeleista, lakipuhelimesta sekä Minilexin lakimiehiltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa