Minilex - Lakipuhelin

Avoin yhtiö ja vastuu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimella yhtiöllä tarkoitetaan itsenäistä oikeushenkilöä, jossa ainakin kaksi tai useampia yhtiömiehiä harjoittaa yhtiösopimuksen perusteella yhdessä elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Avoimen yhtiön yhtiösopimuksen osapuolet eli yhtiömiehet vastaavat yhtiön velvoitteista niiden täyteen määrään saakka aivan kuten omasta velastaan.

Avoimen yhtiön yhtiömies on vastuussa niistä velvoitteista, jotka yhtiöllä on ollut jo silloin, kun hän on liittynyt siihen. Yhtiömies on lisäksi vastuussa velvoitteesta, joka on syntynyt sen jälkeen, kun yhtiömies on eronnut yhtiöstä. Edellytyksenä vastuulle tällaisessa tilanteessa kuitenkin on, että velkoja ei tiennyt yhtiömiehen eronneen yhtiöstä ennen velvoitteen syntymistä. Vastuun yhtiömiehen yhtiöstä eroamisen jälkeen syntyneistä velvoitteista on katsottu koskevan yleensä sopimukseen perustuvaa vastuuta. Yhtiömies ei voi olla vastuussa velvoitteista, jotka ovat syntyneet sen jälkeen, kun hänen eronsa yhtiöstä on merkitty kaupparekisteriin ja merkintä on kuulutettu.

Yhtiöllä voi olla velvoitteita eri syistä. Velvoitteet voivat syntyä esimerkiksi yhtiön tekemien oikeustoimien kuten sopimusten seurauksena. On myös mahdollista, että velvoite aiheutuu esimerkiksi jostakin julkisoikeudellisesta maksusta.

Avoimessa yhtiössä yhtiömiehet siis vastaavat yhtiölle kuuluvista velvoitteista niiden täyteen määrään saakka. Vastuu koskee kaikkia tilanteita, eikä sillä, miten velvoitteet ovat syntyneet, ole merkitystä vastuun kannalta. Avoimeen yhtiöön sekä vastuuseen liittyvistä asioista kannattaa keskustella tarkemmin lakimiehen kanssa. Lisätietoja aiheesta saat tarvittaessa alla olevasta lakipuhelimen numerosta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa