Minilex - Lakipuhelin

Avoin yhtiö ja vastuu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoin yhtiö muodostuu vähintään kahdesta vastuunalaisesta yhtiömiehestä. Vastuunalaisuus tarkoittaa sitä, että yhtiömiehet, vastaavat yhtiölle kuuluvista velvoitteista niiden täyteen määrään saakka kuten omasta velastaan. Velkavastuulle ominaisia piirteitä ovat siten henkilökohtaisuus, rajattomuus ja ensisijaisuus.

Velvoitteita voi aiheutua yhtiölle erilaisten syiden vuoksi. Velvoite on voinut syntyä esimerkiksi silloin, kun yhtiö on tehnyt sopimuksen jonkun kanssa. Velvoite on saattanut aiheutua myös esimerkiksi jostakin julkisoikeudellisesta maksusta, kuten verosta. Yhtiömiehen vastuu koskee kaikkia tilanteita, eikä sillä, miten velvoitteet ovat syntyneet, ole merkitystä vastuun kannalta.

Yhteisvastuullisuus

Vastuunalaisten yhtiömiesten vastuu velvoitteista on solidaarista eli yhteisvastuullista, mikä tarkoittaa sitä, että avoimen yhtiön yhtiömies voi joutua vastaamaan yhtiön velvoitteista myös yhtiökumppaninsa puolesta. Tästä voidaan kuitenkin poiketa esimerkiksi osakassopimuksen avulla. Yhtiömiesten keskinäisillä sopimuksilla ei kuitenkaan ole vaikutusta yhtiön ulkopuolisiin tahoihin, jolloin esimerkiksi velkoja säilyttää oikeutensa periä saataviaan keneltä tahansa yhtiömiehistä tällaisesta sopimuksesta huolimatta. Yli oman osuutensa velkoja maksaneelle yhtiömiehelle muodostuu kuitenkin oikeus periä velkaa yhtiöltä ja yhtiön purkauduttua tai yhtiömiehen erottua toisilta yhtiömiehiltä. Tätä oikeutta kutsutaan regressi- eli takautumisoikeudeksi.

Vastuun alkaminen

Avoimen yhtiön yhtiömiehen velkavastuu alkaa siitä, kun hän liittyy yhtiöön. Yhtiömies on vastuussa kaikista niistä velvoitteista, jotka yhtiöllä on ollut jo hänen liittyessään siihen. Vastuu on voimassa niin kauan, kun yhtiömies kuuluu yhtiöön.

Vastuun päättyminen

Avoimen yhtiön yhtiömies voi halutessaan erota yhtiöstä. Yhtiömiehen vastuu ei kuitenkaan täysin pääty hänen erotessaan. Yhtiömies on vastuussa eroamisen jälkeen syntyneestä velvoitteesta, jos velkoja ei tiennyt yhtiömiehen eronneen yhtiöstä ennen velvoitteen syntymistä. Tällaisessa tilanteessa velkoja voi siis vaatia yhtiömieheltä sellaisen velan maksamista, joka on todellisuudessa syntynyt hänen eroamisensa jälkeen. On katsottu, että vastuu yhtiömiehen yhtiöstä eroamisen jälkeen syntyneistä velvoitteista koskee tavallisesti sopimukseen perustuvaa vastuuta. Täten esimerkiksi vahingonkorvausvastuu jää pääsääntöisesti sen ulkopuolelle.

Yhtiömiehen vastuu päättyy siihen, kun hänen eronsa avoimesta yhtiöstä on merkitty kaupparekisteriin ja merkintä on kuulutettu. Tämän jälkeen yhtiömies ei voi olla enää vastuussa sellaisista yhtiön velvoitteista, jotka ovat syntyneet kaupparekisterimerkinnän ja kuulutuksen jälkeen. Sillä, tiesikö velkoja tosiasiassa yhtiömiehen erosta, ei ole merkitystä.

Yhtiömies on kuitenkin kaupparekisterimerkinnän ja kuulutuksen jälkeenkin vielä vastuussa sellaisista yhtiön velvoitteista ja veloista, jotka ovat erääntyneet ennen kuin yhtiömies on vapautunut vastuustaan. Hän on siis edelleen vastuussa hallinta-aikanaan syntyneistä vastuista suhteessa yhtiön ulkopuolisiin tahoihin. Vastuu koskee kaikkia velvoitteita, eikä velvoitteiden syntymistavalla ole merkitystä. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa