Minilex - Lakipuhelin

Avoin yhtiö ja nimenkirjoitusoikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimen yhtiön jokaisella yhtiömiehellä on pääsääntöisesti oikeus edustaa yhtiötä sekä kirjoittaa avoimen yhtiön toiminimi asioissa, jotka kuuluvat nimenomaisesti yhtiön toimialaan. Jälkimmäisellä tarkoitetaan nimenkirjoitusoikeutta. Nimenkirjoitusoikeus tarkoittaa käytännössä sitä, että yhtiömiehellä on oikeus kirjoittamalla yhtiön toiminimi tehdä yhtiön puolesta sopimuksia sekä antaa tahdonilmaisuja viranomaisille, esimerkiksi tuomioistuimille.

Nimenkirjoitusoikeuden rajoittaminen

Vaikka nimenkirjoitusoikeus on pääsääntö, oikeutta yhtiön toiminimen kirjoittamiseen voidaan kuitenkin rajoittaa yhtiösopimuksessa. Ensinnäkin nimenkirjoitusoikeus voidaan kokonaan poistaa yhdeltä taikka useammalta yhtiömieheltä. Toiseksi yhtiösopimuksessa voidaan vaihtoehtoisesti määrätä niin, että nimenkirjoitusoikeus on kahdella tai useammalla yhtiömiehellä yhdessä.

Tärkeää on huomata, että rajoituksesta tulee tehdä merkintä kaupparekisteriin. Kun rajoitus on merkitty kaupparekisteriin, on se myös kolmatta osapuolta kohtaan tehokas. Rajoitukseen voidaan ennen sitä päivää, jona sen merkitsemisestä kaupparekisteriin kuulutettiin, vedota vain sellaista ulkopuolista henkilöä kohtaan, joka tiesi rajoituksesta. Yhtiömiesten tulee näin ollen huomata rekisteröinnin tärkeys.

Yhtiömiehet voivat tehdä keskenään myös muita kuin edellisessä kappaleessa mainittuja rajoituksia. Tällainen rajoitus on kuitenkin voimassa vain yhtiömiesten välisissä suhteissa, eikä sillä ole vaikutusta ulkopuolisiin osapuoliin, jos he eivät tienneet rajoituksesta. Rajoitukseen voi kuitenkin vedota sellaista ulkopuolista henkilöä kohtaan, joka tiesi rajoituksesta.

Toimitusjohtajan nimenkirjoitusoikeus

Avoimella yhtiöllä voi olla erikseen toimitusjohtaja, joka voi olla yhtiön ulkopuolinen henkilö tai yhtiömies. Toimitusjohtajan valitsemisesta säädetään erikseen laissa. Toimitusjohtajalla on yhtiömiesten rinnalla nimenkirjoitusoikeus riippumatta siitä, onko hän yhtiön ulkopuolinen henkilö vai yhtiömies. Toimitusjohtajan edustamisoikeudet ja nimenkirjoitusoikeus rajoittuvat kuitenkin juoksevan hallinnon hoitamiseen, kuten yhtiön edustamiseen ja liiketoiminnan johtamiseen.

Nimenkirjoitusoikeuden antaminen prokuralla

Avoin yhtiö voi antaa haluamalleen henkilölle prokuran eli yleisvaltuutuksen. Prokuran antavat kaikki yhtiömiehet yhdessä. Prokuran saaja eli prokuristi saa yhtiön nimenkirjoitusoikeuden ja sen lisäksi hän saa edustaa yhtiötä eräin rajoituksin kaikessa liikkeen harjoittamiseen liittyvässä toiminnassa. Prokura on mahdollista ilmoittaa kaupparekisteriin merkittäväksi, jolloin se tulee myös ulkopuolisten tietoon.

Nimenkirjoitusoikeuden päättyminen

Yhtiömiehen sekä toimitusjohtajan nimenkirjoitusoikeus päättyy, jos hän eroaa yhtiöstä. Prokuran osalta nimenkirjoitusoikeus päättyy, jos prokura peruutetaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa