Minilex - Lakipuhelin

Avoin yhtiö ja nimenkirjoitusoikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pääsääntöisesti avoimen yhtiön jokaisella yhtiömiehellä on oikeus edustaa yhtiötä ja kirjoittaa avoimen yhtiön toiminimi asioissa, jotka kuuluvat nimenomaisesti yhtiön toimialaan. Avoin yhtiö ei siis toimi omillaan vaan nimenkirjoitusoikeuden omaavat voivat tehdä avointa yhtiötä koskevia sitovia sopimuksia. Yhtiösopimuksessa oikeutta sekä yhtiön edustamiseen, että toiminimen kirjoittamiseen voidaan kuitenkin rajoittaa. Nimenkirjoitusoikeus voidaan poistaa yhdeltä taikka useammalta yhtiömieheltä. Yhtiösopimuksessa voidaan myöskin vaihtoehtoisesti määrätä, että nimenkirjoitusoikeus on kahdella tai useammalla yhtiömiehellä yhdessä.

Tärkeää on huomata, että rajoituksesta tulee tehdä merkintä kaupparekisteriin. Kun rajoitus on merkitty kaupparekisteriin, on se myös kolmatta osapuolta kohtaan tehokas. Rajoitukseen voidaan ennen sitä päivää, jona sen merkitsemisestä kaupparekisteriin kuulutettiin, vedota vain sellaista ulkopuolista henkilöä kohtaan, joka tiesi rajoituksesta. Yhtiömiesten tulee näin ollen huomata rekisteröinnin tärkeys.

Avoimella yhtiöllä voi olla myös erikseen toimitusjohtaja, joka ei ole yhtiömies. Toimitusjohtajan valitsemisesta säädetään erikseen laissa. Toimitusjohtajan edustamisoikeudet rajoittuvat juoksevan hallinnon hoitamiseen, kuten yhtiön edustamiseen ja liiketoiminnan johtamiseen. Yhtiötä voidaan myös edustaa valtuutuksella, esimerkiksi prokuralla. Lisäkysymyksien suhteen on suositeltavaa kääntyä lakimiehen puoleen ja tutustua Minilexin muihin artikkeleihin.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa