Minilex - Lakipuhelin

Avoin yhtiö ja kielto-oikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimessa yhtiössä yhtiömiehillä on pääsääntöisesti itsenäinen oikeus hoitaa yhtiön asioita ilman toisten yhtiömiesten myötävaikutusta. Yhtiömiesten henkilökohtaisen vastuun johdosta itsenäiseen hallinto-oikeuteen liittyy kuitenkin taloudellisia riskejä muiden yhtiömiesten näkökulmasta tarkasteltuna. Tämän vuoksi avoimen yhtiön yhtiömiehillä on kielto-oikeus.

Kielto-oikeudella tarkoitetaan yhtiömiehen oikeutta kieltää toista yhtiömiestä ryhtymästä johonkin tiettyyn yksittäiseen toimenpiteeseen. Kielto-oikeus kohdistuu nimenomaan yksittäiseen toimenpiteeseen, eikä yhtiömies voi asettaa yleistä, kaikkia toimia koskevaa kieltoa. Jos joku yhtiömiehistä kieltää tiettyyn toimenpiteeseen ryhtymisen, sitä ei saa suorittaa. Kielto-oikeus ei rajoitu vain lain tai yhtiösopimuksen vastaisiin toimiin, vaan kieltää voidaan myös esimerkiksi yhtiön kannalta epätarkoituksenmukaisiksi katsottavia toimia.

Kiellon vastaisesti toimiminen

Jos yhtiömies on käyttänyt kielto-oikeuttaan toiseen yhtiömieheen nähden, mutta tämä tekee kielletyn toimen silti, syntyy kiellon vastaisesti toimineelle yhtiömiehelle korvausvelvollisuus mahdollisesta vahingosta. Kiellon vastaisesti tehty toimi ei myöskään sido yhtiötä, jos toimen toinen osapuoli tiesi kiellosta.

Kielto-oikeuden rajoitukset

Kaikissa tilanteissa yhtiömiehellä ei kuitenkaan ole kielto-oikeutta. Yhtiömiehellä ei ole kielto-oikeutta silloin, kun hän ei saa yhtiösopimuksen mukaan hoitaa yhtiön asioita. Kielto-oikeutta voidaan myös muulla tavoin rajoittaa yhtiösopimuksessa, jos yhtiömiehet katsovat sen tarpeelliseksi.

Edellä mainitun lisäksi kielto-oikeutta ei ole myöskään silloin, jos toimenpiteestä on päätetty yhtiösopimuksen mukaisesti yhtiömiesten kokouksessa. Tällainen tulee kyseeseen yleensä silloin, kun yhtiösopimuksen määräyksen mukaan yhtiön asioista päätetään yhteisesti yhtiömiesten kokouksessa, jossa päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä. Tällöin oikeus osallistua päätöksentekoon ja oikeus moittia päätöstä korvaa kielto-oikeuden.

Yhteenveto

Yhtiömiehellä on siis avoimessa yhtiössä pääsääntöisesti oikeus kieltää toista yhtiömiestä ryhtymästä johonkin tiettyyn yksittäiseen toimenpiteeseen. Kielto-oikeus ei kuitenkaan koske edellä mainittuja poikkeuksia.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa