Minilex - Lakipuhelin

Avoin yhtiö ja edustaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimessa yhtiössä tulee olla sitä edustavia henkilöitä. Avoimen yhtiön edustamisella tarkoitetaan yhtiömiehen oikeutta tehdä yhtiön ulkopuolisten tahojen kanssa sellaisia oikeustoimia, jotka sitovat yhtiötä. Avoimessa yhtiössä kaikilla yhtiömiehillä on edustamisoikeus. Yhtiömiehet saavat näin ollen edustaa yhtiötä.

Jokaisella yhtiömiehellä on lisäksi oikeus kirjoittaa yhtiön toiminimi asioissa, jotka kuuluvat yhtiön toimialaan. Yhtiösopimuksessa on kuitenkin mahdollista rajoittaa edustamisoikeutta ja yhtiön toiminimenkirjoitusoikeutta. Tällaisessa tapauksessa oikeus edustaa yhtiötä tai oikeus kirjoittaa yhtiön toiminimi voidaan poistaa yhdeltä tai useammalta yhtiömieheltä. Rajoitus voidaan tehdä myös siten, että kaksi tai useampi yhtiömiestä saavat yhdessä edustaa yhtiötä ja kirjoittaa sen toiminimen. Rajoitukseen on mahdollista ennen sen kaupparekisteriin merkitsemisestä johtuvaa kuulutuspäivää vedota vain rajoituksesta tiennyttä ulkopuolista henkilöä vastaan. Yhtiömiehen oikeus yhtiön edustamiseen päättyy, mikäli hän eroaa yhtiöstä.

Avoimen yhtiön toimitusjohtajalla, joka ei ole avoimessa yhtiössä yhtiömies, on oikeus edustaa yhtiötä asioissa, jotka on säädetty laissa toimitusjohtajan tehtäviksi. Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Toisin sanoen hän huolehtii esimerkiksi yhtiön johtamiseen ja kirjanpitoon liittyvistä asioista. Avoimella yhtiöllä on mahdollisuus antaa myös prokura haluamalleen henkilölle. Prokuristi saa edustaa yhtiötä joitakin rajoituksia lukuun ottamatta kaikessa toiminnassa, joka liittyy liikkeen harjoittamiseen. Jokainen yhtiömies, jolla on oikeus hoitaa yhtiön asioita voi peruuttaa prokuran, ellei toisin ole sovittu. Prokura voidaan ilmoittaa kaupparekisteriin merkittäväksi.

Avoimessa yhtiössä tulee olla siis edellä mainituin tavoin sitä edustavia henkilöitä. Avoimen yhtiön edustamisesta ja siihen liittyvistä asioista kannattaa keskustella tarkemmin lakimiehen kanssa. Lisätietoja aiheesta saat tarvittaessa alla olevasta lakipuhelimen numerosta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa