Minilex - Lakipuhelin

Avoin yhtiö ja äänetön yhtiömies

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

 

Avoimessa yhtiössä on oltava vähintään kaksi yhtiömiestä. Kukin avoimen yhtiön yhtiömies vastaa henkilökohtaisesti yhtiön velvoitteista niiden täyteen määrään saakka kuten omasta velastaan. Tällaisia yhtiömiehiä kutsutaan vastuunalaisiksi yhtiömiehiksi. Vastuunalaisten yhtiömiesten vastuu on yhteisvastuullista, mikä tarkoittaa sitä, että avoimen yhtiön yhtiömies voi joutua vastaamaan yhtiön velvoitteista myös yhtiökumppaninsa puolesta. Tästä avoimen yhtiön yhtiömiehet voivat kuitenkin poiketa esimerkiksi osakassopimuksen avulla. Yhtiömiesten keskinäisillä sopimuksilla ei kuitenkaan ole vaikutusta yhtiön ulkopuolisiin tahoihin, jolloin esimerkiksi velkoja säilyttää oikeutensa periä saataviaan keneltä tahansa yhtiömiehistä tällaisesta sopimuksesta huolimatta. Yli oman osuutensa velkoja maksaneelle yhtiömiehelle muodostuu kuitenkin oikeus periä velkaa yhtiöltä ja yhtiön purkauduttua tai yhtiömiehen erottua toisilta yhtiömiehiltä. Tätä oikeutta kutsutaan regressi- eli takautumisoikeudeksi.

Avoin yhtiö muodostuu vain vastuunalaisista yhtiömiehistä ja siten siinä ei voi olla äänettömiä yhtiömiehiä. Äänetön yhtiömies onkin vain kommandiittiyhtiöön liittyvä käsite. Kommandiittiyhtiön äänettömällä yhtiömiehellä ei ole vastuunalaisen yhtiömiehen tavoin henkilökohtaista vastuuta yhtiön velvoitteista, vaan hänen vastuunsa rajoittuu yhtiöön sijoitetun pääoman määrään.

Äänetön yhtiömies ei kuitenkaan ole avoimeen yhtiöön rinnastettuna täysin vieras käsite. Avoin yhtiö on mahdollista muuttaa kommandiittiyhtiöksi ja tällöin avoimen yhtiön vastuunalaisesta yhtiömiehestä on mahdollista tulla kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies. Kommandiittiyhtiön äänettömäksi yhtiömieheksi ryhtynyt entinen avoimen yhtiön vastuunalainen yhtiömies ei kuitenkaan muutoksella täysin vapaudu henkilökohtaisesta velkavastuustaan. Yhtiömies vastaa henkilökohtaisesti edelleen niistä yhtiön velvoitteista, jotka yhtiöllä muutoshetkellä on. Hän siis toisin sanoen vastaa muutoksen jälkeenkin vastuunalaisuutensa aikana syntyneistä veloista. Muuttamalla roolinsa äänettömäksi yhtiömieheksi, pystyy hän ainoastaan katkaisemaan oman vastuunsa lisääntymisen. Muutoksen jälkeen syntyneistä yhtiön velvoitteista on kuitenkin vastattava sellaista velkojaa kohtaan, joka ei perustellusti tiennyt muutoksesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa