Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön yhtiömiehen erityistehtävä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimessa yhtiössä pääsääntönä on se, että kaikki yhtiömiehet osallistuvat aktiivisesti yhtiön asioiden hoitamiseen. Yhtiömiesten toimivalta on toisista yhtiömiehistä riippumatonta, mikä tarkoittaa sitä, että jokaisella yhtiömiehellä on oikeus ilman toisen yhtiömiehen myötävaikutusta ryhtyä tarvittaviin toimiin yhtiön asioiden hoitamiseksi. Tästä poiketen on kuitenkin mahdollista sopia, että yhtiön hallintoon liittyvät tehtävät jaetaan osa-alueittain yhtiömiesten kesken. Tällöin puhutaan yhtiömiehen sopimukseen perustuvasta erityistehtävästä. Erityistehtävistä määrätään pääsääntöisesti yhtiösopimuksessa. Erityistehtävä voi perustua myös erilliseen yhtiösopimuksen nojalla tehtyyn päätökseen.

Erityistehtävien nimeämisen tarkoituksena on yleensä antaa tietylle yhtiömiehelle erityinen päätösvalta omalla tehtäväalueellaan. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yksi yhtiömies vastaa yhtiön taloudenpidosta, toinen markkinoinnista ja kolmas yhtiömuodossa tarjottujen palveluiden toteuttamisesta. Erityistehtävä voi olla myös esimerkiksi yhtiön toimitusjohtajan tehtävän hoitaminen. Erityistehtävän johdosta yhtiömiehen vastuu oman tehtäväalueensa toimista on korotettu eli korkeampi kuin muilla yhtiömiehillä.

Erityistehtävän poistaminen ja siitä luopuminen

Mikäli erityistehtävää hoitava yhtiömies ei hoida tehtäväänsä siten, kun hänen tulisi sitä hoitaa, voidaan häneltä poistaa oikeus erityistehtävän hoitamiseen. Mikäli yhtiömieheltä poistetaan oikeus erityistehtävän hoitamiseen, tulee tähän olla painava syy. Lievä huolimattomuus ei esimerkiksi vielä yksinään täytä painavan syyn kriteeriä. Erityistehtävän poistamiseen yhtiömieheltä vaaditaan muiden yhtiömiesten yksimielinen päätös, ellei yhtiösopimuksessa ole muuta sovittu. Erityistehtävästä vapautettavan yhtiömiehen suostumusta ei tarvita.

Erityistehtävän hoitaminen voi käydä yhtiömiehelle raskaaksi esimerkiksi sairauden, vanhuuden tai muun syyn takia. Yhtiömies voi myös itse luopua erityistehtävänsä hoitamisesta, mikäli tämä ei aiheuta muiden yhtiömiesten kannalta kohtuutonta tilannetta. Kohtuuttomuuden arviointi saattaa olla vaikeaa, mutta arvioinnissa voidaan pitää lähtökohtana sitä, miten kuvitteelliset järkevät ja huolelliset yhtiömiehet arvioisivat tilannetta.

Erityistehtävästä vapautuminen ei poista yhtiömieheltä hänen muita yhtiösopimukseen tai lakiin perustuvia oikeuksiaan. Yhtiömies voi siis erityistehtävästä vapautumisen jälkeen käyttää edelleen muita oikeuksiaan, jos niitä ei ole poistettu tai rajoitettu.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa