Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön yhtiömiehen erityistehtävä

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

On mahdollista sopia, että yhtiön hallintoon liittyvät tehtävät jaetaan osa-alueittain yhtiömiesten kesken. Tällöin puhutaan yhtiömiehen sopimukseen perustuvasta erityistehtävästä. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yksi yhtiömies vastaa yhtiön taloudenpidosta, toinen markkinoinnista ja kolmas yhtiömuodossa tarjottujen palveluiden toteuttamisesta. Erityistehtävien nimeämisen tarkoituksena on yleensä antaa tietylle yhtiömiehelle erityinen päätösvalta omalla tehtäväalueellaan. Tästä vastapainona kyseisen yhtiömiehen vastuu oman tehtäväalueensa toimista on korotettu.

Erityistehtävistä määrätään yhtiösopimuksessa.

Mikäli erityistehtävää hoitava yhtiömies ei hoida tehtäväänsä siten, kuin hänen voitaisiin katsoa sitä tulevan hoitaa, voidaan häneltä poistaa oikeus erityistehtävän hoitamiseen. Mikäli yhtiömieheltä poistetaan oikeus erityistehtävän hoitamiseen, tulee tähän olla painava syy. Erityistehtävän poistamiseen yhtiömieheltä vaaditaan muiden yhtiömiesten yksimielinen päätös.

Yhtiömies voi itse luopua erityistehtävänsä hoitamisesta, mikäli tämä ei aiheuta muiden yhtiömiesten kannalta kohtuutonta tilannetta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »