Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön vastuut

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimessa yhtiössä yhtiösopimuksen osapuolet, eli toisin sanoen yhtiömiehet, vastaavat yhtiölle kuuluvista velvoitteista niiden täyteen määrään saakka kuten omasta velastaan.

Avoimen yhtiön yhtiömies on vastuussa niistä velvoitteista, jotka yhtiöllä on ollut jo hänen liittyessä siihen. Lisäksi yhtiömies on vastuussa yhtiöstä eroamisen jälkeen syntyneestä velvoitteesta. Edellytyksenä vastuun syntymiselle yhtiömiehelle yhtiöstä eroamisen jälkeen on, että velkoja ei tiennyt yhtiömiehen eronneen yhtiöstä ennen velvoitteen syntymistä. On katsottu, että vastuu yhtiömiehen yhtiöstä eroamisen jälkeen syntyneistä velvoitteista koskee tavallisesti sopimukseen perustuvaa vastuuta. Yhtiömies ei voi olla vastuussa velvoitteista, jotka ovat syntyneet sen jälkeen, kun hänen eronsa yhtiöstä on merkitty kaupparekisteriin ja merkintä on kuulutettu. Vastuu koskee kaikkia velvoitteita, eikä velvoitteiden syntymistavalla ole merkitystä. Yhtiömiehen on katsottu olevan vastuussa esimerkiksi sellaisten vahinkojen korvaamisesta, jotka hän oli aiheuttanut syyllistyessään kavallukseen yhtiön toimialaan kuuluvia tehtäviä hoitaessaan.

Velvoitteita voi aiheutua yhtiölle erilaisten syiden vuoksi. Velvoite on voinut syntyä esimerkiksi silloin, kun yhtiö on tehnyt sopimuksen jonkun kanssa. Velvoite on saattanut aiheutua myös esimerkiksi jostakin julkisoikeudellisesta maksusta kuten verosta.

Avoimessa yhtiössä yhtiömiehet siis vastaavat yhtiölle kuuluvista velvoitteista niiden täyteen määrään saakka. Avoimen yhtiön vastuuseen liittyvistä asioista kannattaa keskustella tarkemmin lakimiehen kanssa. Lisätietoja aiheesta saat tarvittaessa alla olevasta lakipuhelimen numerosta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa