Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön toimielimet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimen yhtiön hallinnon järjestämisestä sekä sen toimielimistä on niukasti sääntelyä avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetussa laissa. Tämä johtuu siitä, että avoimen yhtiön osapuolilla eli yhtiömiehillä on yleensä itsenäinen oikeus edustaa yhtiötä sekä päättää itsenäisesti yhtiötä koskevista hallintotoimista. Tästä syystä eri toimielimet voidaan nähdä tarpeettomina. Mikään ei kuitenkaan estä yhtiömiehiä sopimasta toisin. Avoimen yhtiön hallinto voidaan järjestää esimerkiksi osakeyhtiötä vastaavalla tavalla kirjaamalla se yhtiösopimukseen.

Vaikka avoimen yhtiön yhtiömiehillä on yhtiötä koskeva itsenäinen edustusoikeus sekä oikeus itsenäisiin hallintoimiin, edellyttää päätöksenteko oleellisissa yhtiötä koskevissa asioissa mitä ilmeisimmin yhtiömiesten yksimielisyyttä. Jos kyseessä on merkittävä yhtiötä koskeva toimenpide, tulee yhtiömiehen tiedottaa tästä muille yhtiömiehille, vaikka kyseessä olisikin hänen itsenäiseen, hallintoa koskevaan toimivaltaan kuuluva asia. Yhtiömiehellä on siten aina oikeus kieltää toista yhtiömiestä ryhtymästä yksittäiseen toimenpiteeseen. Edellä mainittu päätöksenteko pätee, jos yhtiösopimukseen ei ole otettu määräystä toisenlaisesta päätöksentekotavasta. Yhtiösopimuksessa voidaan esimerkiksi sopia siitä, että jokaisella avoimen yhtiön yhtiömiehellä on rajaton oikeus erilaisiin hallintoa koskevien toimenpiteiden tekemiseen.

Avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetussa laissa on toimielimistä ainoastaan toimitusjohtajaa koskevaa sääntelyä. Sen mukaan avoimen yhtiön yhtiömiehet voivat halutessaan sopia siitä, että yhtiössä on toimitusjohtaja, jonka vastuualueeseen kuuluu yhtiön juoksevan hallinnon hoitaminen. Toimitusjohtajana voi toimia joku yhtiömiehistä tai ulkopuolinen henkilö. Jokainen yhtiömies, jolla on oikeus hoitaa yhtiön asioita, voi milloin tahansa vapauttaa ulkopuolisen henkilön toimitusjohtajan tehtävästä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa