Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön osakkaat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoimessa yhtiössä on oltava vähintään kaksi yhtiömiestä eli osakasta, jotka harjoittavat sopimuksen perusteella yhdessä elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen edun saavuttamiseksi. Avoimen yhtiön osakkaat vastaavat henkilökohtaisesti yhtiön veloista, tämä erottaa avoimen yhtiön pääomayhtiöistä, kuten esimerkiksi osakeyhtiöstä. Avoimessa yhtiössä ei ole myöskään mahdollista rajoittaa osakkaan velkavastuuta pääomapanoksen määrän suuruiseksi kuten kommandiittiyhtiössä. Koska avoimen yhtiön toiminta ei yleensä perustu yhtiöön sijoitettuun pääomaan, yhtiön luottokelpoisuuden arviointi perustuu yleensä yhtiömiesten varallisuuteen.

Osakkailla on yleensä oikeus yksinkin ryhtyä yhtiötä koskeviin hallintotoimiin ja edustaa yhtiötä. Tämä yhdistettynä henkilökohtaiseen vastuuseen yhtiön veloista edellyttää osakkaiden keskinäistä luottamusta. Oikeus hoitaa yhtiön asioita ja edustaa yhtiötä on aina henkilökohtainen, osakas ei voi siirtää oikeuttaan kolmannelle osapuolelle. Osakas ei voi myöskään siirtää yhtiöosuuttaan ilman että toiset yhtiömiehet antavat siihen luvan, ellei asiasta ole yhtiösopimuksessa nimenomaisesti toisin sovittu. Osakas ei voi yksin ilman toisen yhtiömiehen suostumusta tehdä toimia, jotka ovat yhtiön toimialan tai tarkoituksen vastaisia, tämä rajaa esimerkiksi toisen osakkaan mahdollisuutta ryhtyä yhtiölle epäedullisiin hankkeisiin. Toinen osakkaista voi käyttää myös kielto-oikeuttaan ja näin estää toista yhtiömiestä ryhtymään yksittäiseen toimenpiteeseen.

Avoin yhtiö syntyy kun yhtiömiehet solmivat yhtiösopimuksen. Toisin kuin esimerkiksi osakeyhtiö, avoimen yhtiön syntyminen ei vaadi kaupparekisterimerkintää. Edellytyksenä on vain osakkaiden yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttaminen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei yhtiötä tarvitsisi rekisteröidä, yhteistoiminnan tulkitseminen avoimeksi yhtiöksi vastoin osakkaiden käsitystä on perusteltua lähinnä silloin, kun ulkopuoliselle on syntynyt vaikutelma että toimintaa harjoitetaan yhtiömuodossa. Tällä voi olla vaikutusta joissain tapauksissa osakkaan vastuuseen yhtiön veloista. Tavallisesti osakkaat tekevät yhtiösopimuksen kirjallisena, mutta se voi olla osittain suullinenkin. Yhtiösopimus tulee julkiseksi kaupparekisterin kautta, tämän vuoksi osakkaat saattavatkin tehdä vielä erillisen osakassopimuksen, jossa tarkemmin sopivat osakkaiden keskinäisistä suhteista.

Yhtiö- ja osakassopimuksella voidaan sopia monista asioista etukäteen ja vähentää henkilökohtaisen vastuun riskejä. Tarvittaessa kannattaa olla yhteydessä lakimieheen, jotta riskit tulevat asianmukaisesti huomioiduiksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa