Minilex - Lakipuhelin

Avoimen yhtiön osakas

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakas = yhtiömies?

Avoimen yhtiön osakkaalla tarkoitetaan henkilöä, joka on avoimen yhtiön jäsen eli yhtiömies. Osakas-termi on avoimessa yhtiössä harvemmin käytetty termi, sillä yleensä avoimen yhtiön kohdalla puhutaan yhtiömiehistä. Esimerkiksi lakiteksteissä käytetään useimmiten termiä yhtiömies, mutta osakkaalla ja yhtiömiehellä tarkoitetaan molemmilla siis henkilöitä, jotka toimivat avoimessa yhtiössä sen jäseninä ja vastaavat sen toiminnasta. Avoimen yhtiön osakkaat harjoittavat yhtiösopimuksen perusteella yhdessä elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Osakkaita tulee olla yhtiössä vähintään kaksi tai sitä enemmän. Osakkaat voivat olla luonnollisia henkilöitä, eli tavallisia ihmisiä, taikka muita yhteisöjä tai yrityksiä.

Yhtiösopimuksen merkitys

Yhtiösopimus on osakkaiden keskinäinen sopimus yhtiön toiminnasta. Siinä määritellään osakkaiden oikeudet ja velvollisuudet yhtiön toiminnassa sekä säännöt, joiden mukaan osakkaat hoitavat ja vastaavat yhtiön asioista. Osakkaiden tulee toimia yhteisymmärryksessä sovittujen sääntöjen mukaisesti ja tavoitella yhdessä sovittua taloudellista päämäärää.

Vastuunalaisuus

Avoimen yhtiön osakkaat ovat kaikki niin sanottuja vastuunalaisia yhtiömiehiä eli heille kuuluu henkilökohtainen vastuu yhtiön velvoitteista. Jos esimerkiksi avoimen yhtiön velka erääntyy, eikä yhtiöllä ole rahavarantoja siinä määrin, että velka voitaisiin maksaa, voi velkoja periä velan suoraan osakkaalta itseltään. Tällainen henkilökohtainen vastuu on rajaton, eli osakas vastaa yhtiön velvoitteista niiden täyteen määrään saakka koko henkilökohtaisella omaisuudellaan. Vastuu on tämän lisäksi yhteisvastuullista. Yhteisvastuullisuus tarkoittaa sitä, että jos joku avoimen yhtiön osakkaista ei itse kykene maksamaan yhtiöstä johtuvia velkojaan, velkojalla on oikeus periä velka kokonaisuudessaan muilta avoimen yhtiön vastuunalaisilta yhtiömiehiltä. Velan maksaneelle yhtiömiehelle syntyy kuitenkin regressi- eli takautumisoikeus maksamaansa summaan. Takautumisoikeuden nojalla yhtiömies voi periä maksamansa summan takaisin velalliselta.

Osakkaan oikeuksista

Avoimen yhtiön osakkailla on oikeus hoitaa yhtiön asioita, eli tehdä sopimuksia ja sitoumuksia ilman muiden yhtiömiesten suostumusta. Tällaisen tehtävän tulee kuitenkin olla yhtiön määritetyn toimialan ja tarkoituksen mukainen. Tämän lisäksi osakkaalla on oikeus nostaa milloin tahansa yhtiön varoja itselleen, mutta toisaalta osakkaiden henkilökohtainen taloudellinen vastuu on tämän oikeuden kääntöpuoli.

Vinkit

  • Hyvät yhtiö- ja osakassopimukset vähentävät avoimen yhtiön riskejä. Kysy apua sopimusten laadintaan lakimiehiltämme!

Varoitukset

  • Muista, että avoimen yhtiön osakas on aina henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön velvoitteista, esimerkiksi yhtiön veloista.
  • Vastuun yhteisvastuullisuuden nojalla saatat joutua maksamaan myös yhtiökumppanisi velan, mikäli hän on maksukyvytön.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa